Šiandien Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdyje tvirtinsime Etikos komisijos pirmininko pavaduotoją. Siūloma Vilmos Samaitienės, Etikos komisijos narės – visuomenės atstovės, kandidatūra.

Kėdainių rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatų 8 punktas etikos komisijos pirmininkui numato galimybę iš komisijos narių teikti komisijos pavaduotojo kandidatūrą. Tų pačių nuostatų 14 punktas numato, kokiais atvejais pavaduotojas vaduoja pirmininką, t.y. išvykusį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų komisijos pirmininką. Pirmuosius šios tarybos kadencijos metus Etikos komisija dirbo be pirmininko pavaduotojo.
Taigi, teisė teikti komisijos pavaduotojo kandidatūrą yra suteikta tik pirmininkui. Kadangi komisijos pirmininko postas pagal įstatymus priklauso opozicijai, tai, mano giliu įsitikinimu, pavaduotojas taip pat turi būti opozicijos kandidatas, nes kitaip komisija praranda savo prasmę. Kadangi be manęs komisijoje yra tik vienas opozicijos atstovas – Virginija Baltraitienė, todėl jos kandidatūrą ir buvau numatęs. Tačiau siūlyti jos etikos sumetimais negalėjau, kadangi jos atžvilgiu Etikos komisijoje buvo pradėtas tyrimas ir jo baigtis nebuvo aiški. Vėliau šis tyrimas buvo pabaigtas nenustačius, kad V. Baltraitienė būtų pažeidusi etikos normas. Tuomet ir pasiūliau tvirtinti tarybai V. Baltraitienės kandidatūrą į pirmininko pavaduotojo pareigas.

Gaila, bet valdantiesiems ilgametės ir nepriekaištingos reputacijos politikės kandidatūra dėl nežinomų priežasčių netiko. Nežinomų todėl, kad prieš balsavimą niekas iš balsavusių „prieš“ taip ir nepaaiškino, dėl ko taip balsuoja. Manau, kad valdantiesiems aktualu ir naudinga etikos komisijos pirmininko pavaduotoju turėti savo žmogų.

Valdantieji įvaldė taktiką komisijos posėdžių pradžioje siūlyti papildyti darbotvarkę klausimu, susijusiu su manimi, tokiu būdu siekdami mano nusišalinimo. Jeigu pavaduotoju būtų išrinktas jiems tinkamas asmuo, tokiu atveju posėdžiui pirmininkautų pirmininko pavaduotojas.

Tokiu būdu valdantieji trikdo komisijos veiklą, kadangi iki šiol jie taip ir nesikreipė į VTEK-ą prašydami pradėti tyrimą mano atžvilgiu jiems rūpimais klausimais.

Prognozuoju, kad šią taktiką jie pasirinks ir artimiausiame komisijos posėdyje, kuriame bus svarstomas kurio nors tarybos nario etikos laikymosi klausimas.

Paskutiniu atveju buvo siekiama sužlugdyti komisijos veiklą ir priimamus sprendimus jau minėtais metodais sprendžiant klausimą dėl tyrimo pradėjimo tarybos narių Nijolės Naujokienės ir Pauliaus Aukštikalnio atžvilgiu. Tačiau aš kreipiausi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) su prašymu perimti šį tyrimą ir VTEK-as tyrimą pradėjo.

Iš Etikos komisijos narių atsistatydina Aušrelė Kaminskienė. Valdantieji į jos vietą deleguoja Alvydą Ardavičių. Man nesvarbu, A. Kaminskienė ar A. Ardavičius dirbs komisijos sudėtyje, svarbu, kad jie savo pareigas atliktų tinkamai ir netrukdytų komisijos darbui. Šiuo metu komisija jokių tyrimų neatlieka.

Tikiuosi, kad valdančiųjų komisijos nariai pagaliau kreipsis į VTEK-ą dėl mano veiksmų, kurie juos neramina ir nešvariais metodais nebetrikdys komisijos darbo. Keista, kad apie mano netinkamą posėdžių vedimą nuo praeitų metų pabaigos garsiai kalba ir vertina patys valdantieji ir jų viešieji šaltiniai, tačiau iki šiol nesikreipia į VTEK-ą, kad šis atliktų tyrimą ir patvirtintų jų spėliojimus.

Jei rajono valdžia taip „greitai“ sprendžia ir kitus rajono klausimus, tuomet jie turėtų labai atsakingai padaryti išvadas.

Saulius Sinickis,
Kėdainių r. savivaldybės tarybos narys, Etikos komisijos pirmininkas