Dotnuvos slaugos namuose praėjusio antradienio rytmetys buvo išskirtinis vienai jos gyventojų. Kukli 85-erių metų senolė Jadvyga Povilaitienė tądien sulaukė būrio svečių bei gražių žodžių. 

Buvusią lituanistę J. Povilaitienę kurti poeziją labiausiai skatino meilė: žmonėms, gyvenimui, Lietuvai.

Buvusią lituanistę J. Povilaitienę kurti poeziją labiausiai skatino meilė: žmonėms, gyvenimui, Lietuvai.

Moteriai buvo dėkota už jos paprastą ir nuoširdžią poeziją, sugulusią į rajono literatų klubo „Varsna“ ketvirtąjį poezijos almanachą „Po Mikalojaus Daukšos ąžuolu“.

Džiaugsmai ir skausmai
„Aš labai mylėjau žmones, labai mylėjau patį gyvenimą – iš tos meilės ir rasdavosi eilės, eilėraščiai. Mane dar vaikystėje kurti paskatino mylimas tėvelis. Buvau labai jautri, tad daugiausiai vietos mano vaikystės eilėraštukuose buvo skirta užuojautai, meilei. Juose išsakydavau savo džiaugsmą ir skausmą“, – sakė poetė. Moters kūryboje atsirado vietos ir mylimos tėvynės, žmonių temoms, ji kūrė ir apie žmonių tarpusavio santykius.
Jau antrus metus Dotnuvos slaugos namuose gyvenanti J. Povilaitienė apgailestauja, kad šiuo metu eilėraščių nerašo. „Bet tikriausiai reikės pradėti. Negera ant „dūšios“, kad nerašau“, – šyptelėjo ji.

Ilgametė lituanistė
Almanache sudėti moters eilėraščiai – ne pirmieji moters kūrybos vaisiai, išleisti knygos pavidalu. 2001–2006 metais buvo išleistos keturios poezijos knygelės, kurių viena buvo dedikuota ir vaikams. J. Povilaitienė Kėdainių krašte šaknis yra įleidusi giliai: baigė Krakių vidurinę mokyklą ir pradėjo dirbti mokytoja. Dirbdama neakivaizdžiai baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Tada moteris rašė mažai – vieną kitą turistinę dainelę, scenos vaizdelį, kupletą. Bet noras kurti niekada neišblėso – iki pat žilos senatvės.
„Gal mano žodžiai kam nors suteiks džiaugsmo, paguos nuliūdusią sielą“, – sakė garbaus amžiaus sulaukusi poetė.

Literatų klubo „Varsna“ pirmininko V. Volkaus rankose – poezijos almanachas „Po Mikalojaus Daukšos ąžuolu“.

Literatų klubo „Varsna“ pirmininko V. Volkaus rankose – poezijos almanachas „Po Mikalojaus Daukšos ąžuolu“.

Paprasti ir žmogiški eilėraščiai
Pasak literatų klubo „Varsna“ pirmininko Vaclovo Volkaus, suburtas literatų kolektyvas nusprendė išleisti turtingą ir storą knygą almanachą, kurioje galima susipažinti su rajone kuriančių poetų naujausia kūryba. „Kažkas iš narių pasiūlė į knygą įtraukti J. Povilaitienės kūrybą. Ji puikiai rašo, tačiau yra kukli moteris ir į viešumą neina. Tad visi mes pasitarę ir nusprendėm įtraukti į knygos puslapius J. Povilaitienės poeziją. Moteris turėjo užpildyti 14 almanacho puslapių“, – sakė V. Volkus.
Paklaustas, kokie jam pasirodę moters eilėraščiai, V. Volkus pabrėžė, kad tai – paprastos moters paprasti, gyvenimiški eilėraščiai.
„Be jokių įmantrybių, aiškūs, kasdieniški ir suprantami. Eiliniam žmogui jos eilėraščiai patinka. J. Povilaitienė nuėjo ilgą ir sunkų gyvenimo kelią, o jos eilėraščiuose atsispindi paprastas, eilinio žmogaus gyvenimas“, – savo pastebėjimus dėstė klubo „Varsna“ pirmininkas.
Į Dotnuvos slaugos namus atvykę ir kiti klubo nariai deklamavo eilėraščius, grojo ir dainavo savos kūrybos dainas.