Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas įpareigojo savivaldybės administracijos direktorių pateikti informaciją dėl miesto parko pergolėje nuomininko vykdomos veiklos. Komitetas tęsią šių metų pavasarį pradėtą tyrimą dėl patalpų nuomos sutarties sąlygų laikymosi.

Liepos mėnesį Kontrolės komitetas paprašė Kėdainių miesto seniūnijos išsiaiškinti, ar miesto parko pergolėje nuomininko MB „Radvilų sodas” vykdoma veikla atitinka nuomos sutarties sąlygas. Seniūnija turėjo išsiaiškinti, ar pergolėje nėra vykdoma viešojo maitinimo veikla, kurios, pagal nuomos sutarties sąlygas vykdyti negalėtų.

Šią savaitę vykusiame posėdyje Kontrolės komiteto narių (dalyvavo: Adelė Štelmokienė, Nijolė Naujokienė ir pirmininkas Saulius Grinkevičius, nedalyvavo Indrė Fiodorova) neįtikino miesto seniūno pavaduotojos paaiškinimas, kad rugsėjo 21 dieną, atlikus oficialų patikrinimą, sutarties sąlygų neatitinkančios veiklos vykdymo fakto neužfiksuota.

Todėl buvo nutarta dabar jau pavesti savivaldybės administracijos direktoriui iki lapkričio 11 dienos išsiaiškinti ir Kontrolės komitetui pateikti visą informaciją dėl patalpų miesto parko pergolėje nuomos sąlygų laikymosi.

„Nuomos konkurso organizatorius buvo miesto seniūnija. Ji ir savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingi dėl nuomos sąlygų laikymosi. Jeigu seniūnija, kaip mes dabar matome, šiuo klausimu yra neįgali, kreipiamės į savivaldybės administraciją, kad ji išsiaiškintų susidariusią situaciją ir raštu pateiktų išvadą Kontrolės komitetui“, – užsitęsusio klausimo sprendimą pasiūlė Kontrolės komiteto pirmininkas S. Grinkevičius.

Klausimas, ar MB Radvilų sodas“ pergolėje vykdo teisėtą veiklą, iškilo dar pavasarį, kuomet savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą pasiekė krašto verslininkų nusiskundimai dėl juos suklaidinusių buvusių paskelbtų patalpų pergolėje nuomos sąlygų.

2021 metų pavasarį, skelbiant patalpų miesto parke nuomos konkursą, buvo teigiama, kad ten bus galima tik mažmeninė prekyba. Pasak konkurse dalyvauti atsisakiusių verslininkų, jiems buvo teigiama, kad pergolėje nebus leidžiama maisto gamyba, netgi staliukų pastatyti nebūsią galima.

Panašios naujienos