Mokslo metai jau įpusėjo – mokyklos susumavo pusmečių rezultatus, tačiau ne visos švietimo įstaigos dirba saugiomis sąlygomis. 

Kėdainių šviesioji gimnazija – viena iš penkių rajono mokyk­lų, šiais mokslo metais dar dirbančių be higienos paso.

Kėdainių šviesioji gimnazija – viena iš penkių rajono mokyk­lų, šiais mokslo metais dar dirbančių be higienos paso.

Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus vedėjos Onos Šulcienės teigimu, Kėdainių rajone dar penkios mokyklos neturi leidimų – higienos pasų: Šviesioji, Šėtos, Akademijos gimnazijos, Šėtos gimnazijos Pagirių Adomo Jakšto skyrius ir Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Jaunimo skyrius.

Pasas – saugos garantas
„Pagal Lietuvos higie­nos normos reikalavimą, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veiklai būtinas leidimas – higienos pasas, kuris liudija, kad veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Tačiau Kėdainių rajone ne visos švietimo įstaigos laikosi reikalavimų. Mūsų centro specialistai nuolat tikrina bendrojo lavinimo mokyklas. Tikriname, kaip laikomasi bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų ir kaip organizuojamas mokinių maitinimas. Gaila, jog tenka konstatuoti, kad įpusėjus mokslo metams penkios įstaigos turi trūkumų“, – sakė O. Šulcienė.
Patikrinimo metu nustatyta, kad vienos mokyklos patalpų grindų danga neatitiko higienos normos reikalavimų, pradinio ugdymo pastate grindų aukščio pokyčiai nebuvo pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba atitinkama spalva. Šiais reikalavimais siekiama mokinius apsaugoti nuo galimų nelaimingų atsitikimų bei užtikrinti kokybišką mokyklos patalpų valymą.
Galiojančios taisyklės numato, kad jei įstaigos sklype yra futbolo aikštelė, universalios aikštelės sportiniams žaidimams bei lengvosios atletikos rungtims, bėgimo takas, jie turi būti padengti saugia danga. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad keturių mokyklų bėgimo takų danga yra nesaugi, o dviejų mokyklų nesaugi aikštynų danga.

Šalčiau – tik vienoje mokykloje
Mokymo, ugdymo patalpose oro temperatūra šildymo sezonu turi atitikti higienos normos reglamentuotus dydžius (mokymo klasėse, mokymo kabinetuose turi būti 18–20 laipsnių temperatūra). Nevykstant pamokoms oro temperatūra šildymo sezono metu mokyklos patalpose turi būti ne žemesnė kaip 15 laipsnių. Patikrinimo metu vienoje mokykloje oro temperatūra šildymo sezono metu neatitiko higienos normos reglamentuojamų dydžių. Už šiuos pažeidimus buvo taikytos administracinio poveikio priemonės.

Privalu pasitikrinti sveikatą
Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. Naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Patikrinimų metu nustatyta, kad dviejose mokyklose ne visi vaikai pasitikrinę sveikatą.
Mokyklos darbuotojai gali dirbti tik teisės akto nustatyta tvarka įgiję žinių higienos, o pedagoginiai darbuotojai ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai ar jų kopijos turi būti laikomi mokykloje vadovo nustatytoje vietoje.
Patikrinimo metu vienos mokyklos darbuotojai nebuvo įgiję žinių higienos ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais.
Bendrojo lavinimo mokyklų vadovai informuoti, kad pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per tris darbo dienas turi raštu pranešti Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriui, kokių imtasi priemonių patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant). Apie nustatytus teisės aktų pažeidimus pateikta informacija Kėdainių rajono savivaldybės administracijai.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.