Seimas ketvirtadienį po pateikimo pritarė pataisoms dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą.

Šiame įstatymų pakeitimų projekte siūloma mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių ir kitų pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos koeficientus nuo kitų metų sausio 1 d. padidinti 10 proc., nuo rugsėjo 1 d. – dar 10 proc.

Dėl tokio mokytojų atlyginimų didinimo buvo sutarta ir su keturiomis švietimo darbuotojų profesinėmis sąjungomis. Taip pat projekte siūloma mokyklų vadovų pareiginės algos koeficientus nuo kitų metų sausio 1 d. padidinti 18,4 proc., nuo rugsėjo 1 d. – dar 10 proc., kad mažiausias mokyklos vadovo pareiginės algos koeficientas 2024 metais būtų 40 procentų didesnis už didžiausią mokytojo koeficientą.

Tuo pačiu dydžiu siūloma didinti ir mokyklų vadovų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, taip pat švietimo pagalbos įstaigų vadovaujančių darbuotojų pareiginės algos koeficientus.

Siūloma padidinti pedagoginių darbuotojų darbo laiko normas – netiesioginio darbo valandų skaičių, – jei jos nesiekia 36 valandų per savaitę, siekiant mažinti disproporcijas tarp skirtingų pedagoginių darbuotojų darbo laiko normų. Taip siekiama palaipsniui priartėti prie vienodos 36 valandų darbo laiko normos.

Projektu siūloma nuo kitų metų rugsėjo 1 d. 1 valanda padidinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, netiesioginio darbo valandų skaičių, atitinkamai sumažinant tiesioginio darbo valandų skaičių, kad ankstyvojo ugdymo mokytojai turėtų daugiau laiko pasirengti veikloms.

Kitais metais planuojama minėtų mokytojų netiesioginiam darbui skirti iš viso 6 valandas iš 36 valandų per savaitę.

Šaltinis: ELTA