Gegužės 11–19 dienomis Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje vyks Misijų savaitė, kurių šūkis „Laimingas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu“.

Vienuoliai redemptoristai Rastislavas Dluhý ir Peteris Hertel susitiks su įvairiomis Kėdainių bendruomenėmis. Jų misija – atgaivinti parapijos gyvenimą, pagilinti žmonių tikėjimą. (vaticannews.va nuotr.)

Misijų savaitę ves Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacijos vienuoliai (redemptoristai), tėvai Rastislavas Dluhý ir Peteris Hertel, bendradarbiaudami su  misijų pasauliečių bendruomene ,,Gyvybės medis“.

Misionierius į Kėdainius pakvietė  parapijos klebonas, kun. Žydrūnas Paulauskas. Tad jo ir teiravomės, kas paskatino tokiai naujovei?

„Man, kaip vyskupo paskirtam klebonui, patikėta rūpintis ne tik bažnyčių pastatais, visa ūkine veikla, bet ir parapijiečių sielovada. Tai – ne vien mišių aukojimas, sakramentų teikimas, bet ir bendravimas su įvairių socialinių grupių žmonėmis, kad visus parapijiečius pasiektų bažnyčios skleidžiamos žinios.

Norėdami stiprinti kėdainiečių tikėjimą, pasikvietėme misionierius. Tai yra naujas dalykas. Vienuolių redemptoristų kongregacijos Lietuvoje nėra, artimiausia – Slovakijoje. Į Kėdainius atvyks du vienuoliai, kurie, padedami pasauliečių, per įvairias programas sukuria erdvę norintiesiems susitikti su gyvuoju Dievu. Parapijų misijų esmė – galimybė išgirsti gyvą ir veiksmingą Dievo žodį bei patirti Bažnyčios bendrystę. Misijų tikslas – pažadinti žmonėms Dievo troškimą ir visa širdimi kreiptis į Jį. Pakviestieji vienuoliai turi nemažai patirties, kad tai įmanoma, nes misijos dėl daugybės maldų yra nepaprastai maloningas atsivertimo laikas.

Kokius iššūkius misijos atlieps?

Atlieps į šiandienos mūsų parapijos žmonių situacijas, kurias jie kiekvienas išgyvena savo asmeninėje, profesinėje ar socialinėje aplinkoje. Atskiros mūsų parapijiečių grupės, kurios yra išreikštos amžiaus, lyties ar profesinės sferos, bus pakviestos į teminius susitikimus su vienuoliais bei misionierių komanda, kur bus nagrinėjamos aktualios tikėjimo temos, kad būtų atsakyti, galbūt ir realiai neišsakyti, bet širdyje esantys klausimai.

Kaip misijos pasieks parapijiečius?

Misijos mūsų parapijoje vyks devynias dienas. Rytą ir vakarą bus aukojamos šv. mišios, kuriose vienuoliai sakys pamokslus. Labai kviesčiau ateiti į visas mišias, nes viena tema seka kitą, iš jos išplaukia dar kita tema. Viską išklausęs tarsi gauni visą konferencijos kursą.

Taip pat yra suplanuota apsilankyti savivaldybėje, mokyklose, ligoninėje, Daugiakultūriame centre, bibliotekoje, net miesto parke vyksiančiame Šeimų dienos renginyje.

Misionieriai susitiks su savivaldybės darbuotojais, švietimo įstaigų bendruomenėmis, medikais, policijos pareigūnais, ugniagesiais gelbėtojais, šauliais, savanoriais, žurnalistais, bibliotekininkais, menininkais, moterų organizacijų atstovais.

Vienuoliai redemptoristai, kurie, beje, dabar gyvena Lietuvoje ir kalba lietuviškai, turi daug bendravimo su įvairių grupių žmonėmis patirties. Jie, kartu su pasauliečiais, yra parengę specialias temas. Pavyzdžiui, bus susitikimas su vyrais tema „Ėriukas vilko kailyje“. Jaunimui bus tema „Tikėjimo nuotykis“, o, štai, medikams paruošta tema „Aliejus žaizdoms“.

Kaip parapijiečiai sureagavo į žinią apie Kėdainiuose rengiamas misijų dienas?

Labai noriu pasidžiaugti, kad kur ėjome, kur kreipėmės, siūlydami priimti misonierius savo bendruomenėse, visur gavome sutikimą. Džiugu, kad žmonės randa tam laiko ir nori pagilinti savo tikėjimą, rasti atsakymus į iškylančius klausimus. Taip pat dėkoju visiems, kurie malda ar darbais prisidėjo prie misijų dienų organizavimo.

Dvasinė parama šiais neramiais laikais tikrai yra reikalinga ir svarbi. Turi būti tas dvasinis pagrindas, ant kurio gali stovėti nesvyruodamas, žinodamas, kur rasti atsakymus į tave dominančius klausimus. Aš manau, kad tos savaitės metu žmonės pajaus dvasinį sustiprėjimą. Tai bus galimybė atsinaujinti ir pačiai parapijai.

Apie redemptoristus. Kas jie?

Kaip besikeistų pasaulis, visuomet yra žmonių, esančių visuomenės paribyje, tų, kurie jaučiasi atskirti, vieniši, apleisti, kurie susiduria su sunkumais ar kurių niekas neišklauso, arba tų, kurie patiria egzistencinę tuštumą. Būtent pas tokius žmones Dievas ir siunčia misionierius redemptoristus, tam, kad jie neštų žinią, jog kiekvienas yra atpirktas, laisvas, mylimas, vertinamas, svarbus.

Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregaciją, vadinamą redemptoristais, 1732 metais įkūrė Bažnyčios mokytojas šv. Alfonsas Marija Liguoris, kad galėtų sekti Jėzaus Kristaus, skelbiančio Gerąją Naujieną vargšams ir labiausiai apleistiems, pavyzdžiu.

Kongregacijos konstitucijoje rašoma: „Redemptoristai misionieriai tęsia šv. Alfonso charizmą Bažnyčioje ir visuomenėje. Stiprūs tikėjime, džiaugsmingi viltimi, degantys gailestingumu, liepsnojantys uolumu, nuolankia širdimi ir atkaklia malda redemptoristai, kaip apaštalaujantys vyrai ir tikri šventojo Alfonso mokiniai, seka Kristų Atpirkėją džiaugsmo kupinomis širdimis; jie aukoja save ir visada yra pasirengę imtis to, kas reikalauja pastangų ir iššūkių, dalijasi Kristaus paslaptimi ir skelbia ją Evangelijoje pateiktu gyvenimo ir kalbos paprastumu, kad žmonėms atneštų gausų atpirkimą“ (Redemptoristų Konstitucija, Nr. 20).

Misijų savaitės programa:

Gegužės 11 diena – Šeštadienis

16:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios.

Išsiuntimo malda „Dievas tavęs ieško“.

Bendruomenės malda už misionierius.

Gegužės 12 diena – sekmadienis

8:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios su pamokslu „Sukurtas dangui“.

9:00 val. susitikimas su Pirmosios Šv.  Komunijos vaikais Jaunimo Centro salėje, (Didžioji gatvė 21, 2 aukštas)

10:00 val. Šv. Mišios su pamokslu „Sukurtas dangui“.

11:00 val. Jaunimo centro salėje susitikimas su Sutvirtinamaisiais ir jaunimu „Išlipti iš valties“.

12:00 val. Šv. Mišios su pamokslu „Sukurtas dangui“.

14:00 – 17:00 val. Šeimų šventė Kėdainių miesto parke.

Gegužės 13 diena  – pirmadienis

8:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios su pamokslu „Nuodėmės kaina“.

9:30-13.00 val. susitikimas „Aušros“ progimnazijoje (1-8 klasės).

14:30 val. M. Daukšos viešojoje bibliotekoje popietė su bendruomene, bibliotekų vadovais, senjorais. Tema „Mano istorija Dievo akimis“.

18:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios su pamokslu „Apsispręsti būti laimingu“. Po mišių, 18:50 val. susitikimas su moterimis. Tema „Žinau kas esu“.

Gegužės 14 diena  – antradienis 

8:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios su pamokslu „Atleidimo dovana“

8:45 – 12:45 val. susitikimas „Ryto“ progimnazijoje (1-8 klasės).

18:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios su pamokslu „Kai viskas baigsis“. Po mišių, 18:50 val. Susitikimas su vyrais. Tema „Ėriukas vilko kailyje“.

Gegužės 15 diena – trečiadienis

8:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios su pamokslu „O kam Bažnyčia?“.

10:00 val. Jaunimo centro salėje (Didžioji g. 21, 2 aukštas) susitikimas su policijos ir  priešgaisrinės tarnybos kolektyvais. Tema „ Gelbėtojai su Gelbėtoju“

14:30 val. Daugiakultūriame centre susitikimas su III-io amžiaus universiteto klausytojais, menininkais, žurnalistais.  Tema „Kūrėjo bendrininkas“.

16:30 val. Parapijos salėje susitikimas su Kėdainių moterų klubu LIONS. Tema „Galia tarnauti“.

18:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios su pamokslu „Gyvenimo davėjas“.

19.00 val. Parapijos salėje susitikimas su parapijos aktyvu. Tema „Gyva bažnyčia“.

Gegužės 16 diena – ketvirtadienis

8:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios su pamokslu „Gyventi tikėjimu“.

10:00 val. Savivaldybės salėje susitikimas su rajono valdžia. Tema „Miesto žiburys“.

14:00 val. Kėdainių ligoninės salėje susitikimas su ligoninės ir poliklinikos darbuotojais. Tema „Aliejus žaizdoms“.

18:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios su pamokslu „Eucharistija – maistas ir vaistas“.

19:00 val. Švč. Sakramento adoracija.

Gegužės 17 diena – penktadienis

8:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios su pamokslu „Žaizdos vertė“.

9:45 – 12:00 val. susitikimas „Atžalyno“ gimnazijoje.

17:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija.

18:00 val.  Šv. Mišios su pamokslu „Nesibaigianti meilė“.

19:00 val. Susitikimas su jaunimu. Tema „Tikėjimo nuotykis“.

Gegužės 18 diena – šeštadienis

10:00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios su pamokslu „Pokalbis su Dievu“.

15:30 val. Motinų malda už motinas Nepaliaujančios pagalbos Motinai.

16:00 val. Šv. Mišios su pamokslu „Marija – Nepaliaujama pagalba“.

Gegužės 19 diena – sekmadienis

8:00 ir 10.00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios su pamokslu „O kas po Misijų?“.

12:00 val. Šv. Mišios – Misijų pabaiga. Pamokslo tema „ Kryžius mūsų viltis“.

Kėdainių mugės“ ir organizatorių inf.