Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Kėdainių skyrius (toliau VMVT KD Kėdainių skyrius) informuoja, kad nuo š. m. gegužės 1 d. įsigalios Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“, 26.141 papunktis, kuris nustato, kad pardavėjas, prieš parduodamas gyvūnus vartotojui, privalo nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka paženklinto ir Ūkinių gyvūnų registre registruoto ūkinio gyvūno bandos ir individualų numerį (taikoma individualiu atpažinties numeriu registruojamiems ūkiniams gyvūnams), paženklinto ir Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio (šuns, katės, šeško) mikroschemos numerį, gyvūno atvedimo datą (jeigu žinoma) arba amžių, gyvūno kilmės (gyvūno atvedimo vietos) šalį.

Todėl asmenys (gyvūnų veisėjai, prekiautojai gyvūnais, gyvūnų globėjai), kurie ketina skelbti informaciją apie siūlomus parduoti gyvūnus, skelbime turi nurodyti šią informaciją:

– Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį;

– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka paženklinto ir Ūkinių gyvūnų registre registruoto ūkinio gyvūno bandos ir individualų numerį (taikoma individualiu atpažinties numeriu registruojamiems ūkiniams gyvūnams);

– paženklinto ir Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio (šuns, katės, šeško) mikroschemos numerį;

– gyvūno atvedimo datą (jeigu žinoma) arba amžių;

– gyvūno kilmės (gyvūno atvedimo vietos) šalį.

Atkreipiame dėmesį, kad ši informacija yra reikalinga pirkėjams, norintiems įsigyti gyvūną augintinį ar ūkinį gyvūną. Už pirkėjų klaidinimą ar reikiamos informacijos apie siūlomą parduoti gyvūną nesuteikimas gali užtraukti ir administracinę atsakomybę, todėl VMVT KD Kėdainių skyrius prašo visus gyvūnų veisėjus, prekiautojus, globėjus vykdyti Vyriausybės nustatytą tvarką.

Informuojame, VMVT KD Kėdainių skyrius vykdo ir ateityje vykdys skelbimų, kuriuose skelbiama informacija apie siūlomus parduoti / pirkti gyvūnus, stebėseną, esant poreikiui atliks ir kitas su prekybos kontrole susijusias priemones, kaip pvz., slapto pirkėjo procedūrą, patikrą vietoje, tyrimą ar kreipsis į skelbimus administruojantį subjektą dėl nekorektiško skelbimo panaikinimo.

VMVT KD Kėdainių skyriaus ir „Kėdainių mugės“ inf.

(Asociatyvi „Pixabay“ nuotr.)

Panašios naujienos