Šių metų balandžio–gegužės mėnesiais šaukimus atlikti tarnybą gaus per 10 tūkst. aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių.

Planuojama, kad daugiau nei 2,5 tūkst. kariūnų bus pašaukti dalyvauti didžiausiose nuo Nepriklausomybės atgavimo organizuojamose pratybose „Perkūno griausmas 2024“.

Anot Lietuvos kariuomenės, nacionalinės pratybos bus išskirtinės dėl savo kompleksiškumo, masiškumo ir realistiškumo.

Kartu treniruosis Strateginė vadavietė, Jungtinė ginkluotųjų pajėgų vadavietė, į kurią įeina Lietuvos kariuomenės, VSAT, VST ir VAT atstovai ir taktinės vadavietės – divizijos ir brigadų valdymo elementai.

Taip pat šios pratybos vyks NATO pratybų kontekste kartu su sąjungininkų iš Lenkijos, Vokietijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pajėgomis.

Pratybų metu bus treniruojamasi visos valstybės gynyba, atsižvelgiant į egzistuojančius gynybos planus, jose dalyvaus daugiau nei 4 tūkst. Lietuvos kariuomenės karių, taip pat šaulių sąjungos ir savivaldos atstovai.

„Perkūno griausmas 2024“ pratybos vykdomos siekiant sukoordinuoti kariuomenės, valstybės institucijų, savivaldos ir, iš dalies, Valstybės gynybai neabejingų piliečių pastangas ir nukreipti jas tinkama kryptimi.

ELTA