Šiandien paskutinė diena, kai dar galima teikti dokumentus dalyvauti pakartotiniame konkurse viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės direktoriaus vietai užimti. Kas juo taps jau senokai spėliojama ir minimos keleto vietos politikų pavardės. Kėdainiečiai laukia žinių iš savivaldybės mero, nes jam vienam nuo šiol patikėta nuspręsti apie kandidato tinkamumą vadovauti Kėdainių ligoninei.

Kėdainių ligoninė be vadovo liko šių metų balandį, kuomet rajono meras Valentinas Tamulis iš pareigų atleido ilgametį direktorių Stasį Skauminą. Meras tada žiniasklaidai teigė, jog tokį žingsnį žengia remdamasis moraliniu situacijos vertinimu dėl STT pradėto korupcinio tyrimo, kuriame figūravo S. Skauminas, .

Be paaiškinimo

Gegužę savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius pasirašo įsakymą, kuriuo patvirtina naujus savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatus, kurie įtvirtina merui galutinę sprendimo dėl naujojo Kėdainių ligoninės vadovo.

 Kieno sprendimu ir dėl kokių priežasčių buvo kardinaliai pakeisti vos trejus metus (patvirtinti 2018 m. gegužės 17 d.) galioję nuostatai, savivaldybės administracijos direktorius “Kėdainių mugei” neatsakė.  

Verdiktas priklausė komisijai

Iki šių metų gegužės Kėdainių rajono savivaldybėje galiojusiuose nuostatuose buvo aiškiai išdėstyta skaidri kandidatų vertinimo tvarka.

Pavyzdžiui, jeigu didžiausią vienodą balų skaičių, bet ne mažiau nei 6 balus atrankoje  surinko keli pretendentai, turėjo būti vertinamos papildomos nustatytos jų kompetencijos – kiekviena papildoma kompetencija atskirai. Už kiekvieną papildomą kompetenciją Pretendentui skiriamas balas.

Papildomomis kompetencijomis buvo nurodyta: vadovavimo sveikatos sistemos subjektams ar jų padaliniams, filialams patirtis; kvalifikacijos tobulinimas, mokslinės publikacijos; darbdavių rekomendacijos; ES oficialių kalbų mokėjimas ne žemesniu, kaip pažengusio vartotojo lygiu (B2).

Jei po papildomų kompetencijų vertinimo dviejų ar daugiau pretendentų surinktas balų skaičius būdavo vienodas, vertinami buvo šių pretendentų privalumai, nurodyti jų pateiktuose gyvenimo aprašymuose. Jeigu įvertinus Pretendentų papildomą kompetenciją Komisijos narių balsai pasiskirstydavę po lygiai, tik tada lemiamas buvęs komisijos pirmininko balsas.

Dabar vienasmeniškai spręs meras

Naujai patvirtintuose savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatuose įtvirtinta, kad du arba vienas geriausiai atrankoje pasirodę (taip pat ne mažiau kaip 6 balus surinkę) pretendentai patenka į pretendentų antrąjį atrankos etapą, t. y. – kviečiami į pokalbį su meru. O pokalbis turi įvykti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po atrankos pabaigos.

Naujuose nuostatuose rašoma: “Pokalbio metu Meras pretendentams (-ui) užduoda klausimus, siekdamas įvertinti pretendento tinkamumą eiti pareigas. Pretendentams (-ui) pateikiami vienodi ar lygiaverčiai klausimai. Meras pretendentus (-ą) vertina individualiai <…>”.

Kas galėtų paneigti?

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas Marius Stasiukonis paaiškino, jog nuostatai pakeisti siekiant, kad jie atitiktų 2018 m. gegužės 10 d. sveikatos apsaugos ministro patvirtintus ir tų pačių metų gruodį bei 2019 m. kovą redaguotus nuostatus.

Pasigilinus į dokumentus (visi ministrų įsakymai yra skelbiami viešai) susidaro įspūdis, kad Kėdainių savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatai administracijos direktoriaus A. Kacevičiaus įsakymu buvo pakeisti tik siekiant atiduoti sprendimo teisę dėl vadovų skyrimo vienvaldžiai merui.

Panašios naujienos