Sekmadienį pačioje Kėdainių širdyje – Šv. Juozapo bažnyčioje – buvo iškilmė. Vyko tituliniai atlaidai, iškilmingas šventąsias mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

„Brangieji, didis džiaugsmas matyti jus, šiandien susirinkusius į Šv. Juozapo šventovę, kur švenčiame Šv. Juozapo iškilmę. Jėzaus globėjas yra ir visuotinės katalikų bažnyčios globėjas, kuris savo gyvenimu paliudijo ištikimybę Dievui. Šiandien visi drauge meldžiame jo užtarimo. Tebūna šie atlaidai atgaiva širdžiai, jūsų gyvenimo paguoda, kad Dievas yra arti, jis visus mus myli ir stiprina per šventųjų užtarimą.

Bažnytiniuose šaltiniuose nėra daug duomenų apie Šv. Juozapą. Težinome, kad jis buvo paprastas dailidė, susižadėjęs su mergele Marija, kurią Dievas išrinko būti jo vienagimio sūnaus motina.

Ko mes galime pasimokyti iš Šv. Juozapo? Pirmiausia – priimti Dievo valią.

Juozapas prisiėmė atsakomybę būti šventosios šeimos globėju ir klusniai, stropiai vykdė šią pareigą.

Antras svarbus bruožas – drąsa. Juozapas nepabijojo leistis į svetimą kraštą, kad išgelbėtų kūdikėlį Jėzų nuo Erodo pasiųstų žudikų.

Ta drąsa šiandien reikalinga ir mums, liudijant tikėjimą savo aplinkoje.

Turime turėti drąsos veikti, kai širdis ragina – padaryk, nueik, paskambink, pakalbink.

Mes vis galvojame, ai, gal kurį kitą kartą ir taip prarandame galimybę kažkam padėti. O galbūt tuo metu tas skambutis ir ištartas žodis gali kažką išgelbėti, tad nebijokime veikti.

Juozapas buvo darbštus, dirbo, kad išlaikytų šeimą, mokė amato ir Jėzų. Darbas nėra tik savirealizacija, tai dovana ir savo šeimai, ir savo kraštui, kad galime po savęs kažką palikti. Juozapas dovanojo save kitiems, sekime jo pavyzdžiu, semkimės įkvėpimo savo gyvenimui“, – ragino Kauno arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas, homilijoje cituodamas ir popiežiaus Pranciškaus laišką.

Iškilmių pabaigoje Kėdainių dekanas, Šv. Juozapo parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas padėkojo arkivyskupui už apsilankymą tokia svarbia parapijai proga, o parapijiečiai įteikė svečiui gėlių. Arkivyskupas visiems atlaidų dalyviams suteikė palaiminimą, paragindamas visus padėti savo parapijai, melstis už jaunimą bei palinkėjo, kad Šv. Juozapo globa ir užtarimas lydėtų kiekvieną kasdienybėje.

Kviečia melstis ir per Juozines

Šv. Juozapo garbei šventos mišios Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos ir antradienį, kovo 19 d. Tikinčiųjų bažnyčioje bus laukiama 8 ir 12 val. Vidudienį mišias aukos Kėdainių dekanato kunigai.

Beje, į Šv. Juozapą kėdainiečiai meldžiasi ir kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį, prašydami šio šventojo globoti visas parapijos šeimas.