VšĮ Kėdainių ligoninės Vidaus ligų skyriaus III a., netoli pagrindinio įėjimo, duris atvėrė Šv. Kazimiero koplytėlė, kurioje ramiai pabūti, pasimelsti ar išklausyti Šv. Mišių galės pacientai, jų artimieji ar darbuotojai.

Galima pabūti su Dievu ir savimi

Nuo 2001 m. veikianti Šv. Kazimiero koplytėlė iš buvusių patalpų, kurios buvo sunkiai pasiekiamos pacientams, perkelta į erdvesnes ir patogesnes pamaldoms skirtas patalpas. Praėjusią savaitę Šv. Kazimiero koplytėlę pašventino ir mišias aukojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos dekanas kun. Norbertas Martinkus. Mišiose dalyvavo pacientai, jų artimieji ir įstaigos darbuotojai.

L. e. direktorės pareigas Ramunė Kabošienė tikisi, jog koplytėlė taps ligonių ir įstaigos dvasinės ramybės vieta. „Tai erdvė, kur galima pabūti su Dievu ir savimi. Žmogaus fizinė sveikata, gijimo procesas labai priklauso nuo jo dvasinės būsenos. Kviečiame pacientus, mūsų įstaigos darbuotojus, Kėdainių PSPC darbuotojus, norinčius pabūti su savimi, čia apsilankyti ir pabūti ramybėje,“ – teigė ji.

Kviečiami pacientai ir darbuotojai

Šį ketvirtadienį Šv. Mišias aukojęs Šv. Juozapo bažnyčios kun. Mindaugas Alekna visiems, susirinkusiems į koplytėlę, linkėjo sveikatos, Viešpaties palaimos tiems, kas serga, kantrumo, ištvermės visiems darbuotojams.

Paklaustas, kodėl Šv. Mišias svarbu aukoti būtent tokioje vietoje, kunigas atsakė, kad visais laikais, ką skaitome ir Evangelijose, ligonius, sergančiuosius nešdavo prie Jėzaus. O jis ėjo visus gydydamas.

,,Dėl to ne tik Šv. Mišių auka, bet ir atėjimas prie Švč. Sakramento, pabuvimas tyloje, ramybėje suteikia dvasiai stiprybės, pabuvęs su Dievu ligonis geriau pasijaučia, kaip ir pavargęs medikas.

Nes ne veltui Evangelijoje Jėzus sakė: ,,Ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Jėzus yra atgaivos, malonių šaltinis visiems it gyvybės duona, o prie jo artintis ir glaustis yra be galo svarbu. Kviečiame atvykti į Šv. Mišias pacientus, sunkiai vaikštančius, ypatingai iš Slaugos skyriaus, darbuotojus, medikus, jeigu tik yra galimybė ir skirti pusvalandį maldai ir ramiam pabuvimu,“ – kvietė kun. Mindaugas Alekna.

Atvyko dėl savęs ir dėl artimųjų

Į Šv. Mišias atvykusi Kristina pasakojo, šiuo metu besigydanti Vidaus ligų skyriuje. ,,Šiuo metu tikrai labai norėjosi ateiti į Šv. Mišias, nes tai suteikia ramybės. Juo labiau, kad viskas vietoje, net per lauką nereikia eiti. Bet gal kiti žmonės dar nežino, kad ligonių nėra daug,“ – teigė Kristina.

Kita pakalbinta koplytėlėje apsilankiusi moteris sakė atvykusi dėl mamos, kuri šiuo metu sunkiai serga. Ji sakė melsis už mamos sveikatą, o po Šv. Mišių prašys kunigo, kad jos mamai jis suteiktų ligonių patepimą.

Vidaus ligų skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja Vilmutė Juškienė su neįgaliojo vėžimėliu į koplytėlę atvežė pacientę, kuri sakė labai norėjusi dalyvauti Šv. Mišiose.

,,Labai džiaugiuosi atvažiavusi, – nuoširdžiai prisipažino su ašaromis akyse pacientė Janina, – kai galėdavau, vaikščiodavau į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, dabar džiaugiuosi galimybe, kad galiu dalyvauti Mišiose. Jei tik dar būsiu ligoninėje, būtinai vėl prašysiu, kad geroji sesutė mane atvežtų čia. Aš tikiu, kad man padės Marija.“

Tiki ir dvasine pagalba

Kėdainių ligoninės Neurologijos skyriaus vedėjas Artūras Vrubliauskas sakė apsilankęs ir per koplytėlės atidarymą ir atėjęs tąkart, po savaitės, dalyvauti Šv. Mišiose.

,,Teigiamai vertinu, kad yra koplytėlė kaip tik tame pastate, kur yra daugiau žmonių, kuriems reikalinga ne tik medikamentinė, bet ir dvasinė Dievo pagalba. Nes šiame pastate yra slaugos,

terapijos skyriai, bet ši koplytėlė skirta visai ligoninei,“ – teigė gydytojas.

A.Vrubliauskas sakė tikintis ne vien mokslo laimėjimu, bet ir stebuklingu Dievo veikimu. Pateikė pavyzdį apie stebuklingus išgijimus Lurde, taip pat Vatikane. Jonas Paulius II Šventuoju paskelbtas po to, kai įvyko stebuklas, kuomet neišgydoma Parkinsono liga sirgusi prancūzė vienuolė stebuklingai pasveiko vien dėl to, kad meldėsi į Joną Paulių II. Nes jis ir pats sirgo Parkinsono liga. ,,Net tuomet, kada moksliškai neįmanoma paaiškinti, stebuklingi išgijimai įvyksta. Vatikane yra komisija, susidedanti iš mokslo, bažnyčios atstovų, kuri labai griežtai vertina tokius reiškinius. Tuo atveju, kai su Jono Pauliaus II užtarimu išgijo vienuolė prancūzė, toji komisija turėjo pripažinti, kad tai buvo stebuklingas išgijimas. Taip pat Lurde yra stebuklingo išgijimo patvirtinančių faktų, bet Vatikanas juos gal sunkiai pripažįsta,“ – teigė jis.

Kartais Dievo planas būna ne toks

,,Vaistai labai reikalingi, kaip ir mokslas, bet yra aukštesniųjų jėgų, kurių dėka įvyksta stebuklingi pasveikimai. Labai svarbi žmogui ir betarpiška Dievo pagalba – mišios, maldos ir žmogaus dvasingumas. Per visą bažnyčios ir pasaulio istoriją yra daug pavyzdžių apie mokslo nepaaiškinamus stebuklingus pasveikimus, – pastebėjo Neurologijos skyriaus vedėjas Artūras Vrubliauskas, – bet kartais Dievo planas būna ne toks, kokio mes norim, O sergant, reikia ne tik medikamentų, bet ir antgamtinės pagalbos. Reikia ir to, ir to – reikia visais būdais prašyti pagalbos.

Meldžiantis galima labai daug dalykų išmelsti. Svarbu, kad jie nesikirstų su Dievo, Bažnyčios įsakymais, dorybėmis ir pan. Bet pavyzdžiui, prašymas sveikatos, niekada su Dievo ir Bažnyčios įsakymais nesikerta. Galima bet kuriuo momentu melstis, prašyti ir būtinai padėkoti. Ar už save, ar už savo artimuosius, ar už bet kuriuos žmones.“

Šv. Mišios vyksta kiekvieną ketvirtadienį

Šv. Kazimiero koplyčiai įrengta bendradarbiaujant su Kėdainių Šv. Juozapo parapijos dekanu, kun. Norbertu Martinkumi, įstaigos administracija.

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos aptarnaujamoje ligoninės Šv. Kazimiero koplyčioje Šv. Mišios aukojamos kiekvieną ketvirtadienį 15 val. Tikintiesiems koplyčia atverta kiekvieną dieną nuo 9 iki 17 val.

Koplyčią aptarnauja Kėdainių Šv. Juozapo parapijos kunigai.

Aptarnaujančios parapijos raštinės tel. Nr. (8 347) 609 62.

Panašios naujienos