Praėjusį penktadienį Kėdainių rajono savivaldybės taryba patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą. Šiuo laikotarpiu bus vykdoma ir 11 programų, kurios yra tęstinės, t.y., buvo pradėtos vykdyti ankstesniu planuojamu laikotarpiu ir tęsiamos toliau.

Pagrindiniai planuojami rezultatai 2024−2026 m. įgyvendinus savivaldybės strateginį planą:

 • įveiklintos ir mokiniams atvertos Šviesiosios gimnazijos modernios edukacinės erdvės;
 • įgyvendinta Tūkstantmečio mokyklų programa;
 • įdiegta centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybės švietimo įstaigas sistema;
 • atnaujinti Kėdainių miesto “Varpelio” ir “Vyturėlio” lopšeliai darželiai;
 • pereinama prie šviežesnio, sveikesnio ir skanesnio, ekologiško maisto ugdymo įstaigose;
 • priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos programos priemonių įgyvendinimas;
 • „Pirmoko krepšelio” finansavimas;
 • sporto aikštynų prie ugdymo įstaigų rekonstrukcija;
 • įrengtas ir įveiklintas Kėdainių kultūros centras;
 • sveikatos programų finansavimas, siekiant sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo, medikų, sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo į Kėdainių rajoną;
 • mobilios medicinos komandos aprūpinimas įranga;
 • socialinio būsto plėtra ir atnaujinimas, būstų bei viešosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems;
 • sutvarkytas Akademijos parkas, Babėnų šilo pritaikymas rekreacijos reikmėms;
 • atnaujintas Minaretas, Ramybės skvero sienelės vizualizacijos išpildymas;
 • išvalyti Krakių tvenkiniai, rekonstruotos Krakių, Vaidatonių užtvankos;
 • parengtas Žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapis;
 • atnaujinta dviračių takų tinklo infrastruktūra;
 • tęsiamas daugiabučių namų kiemų atnaujinimas;
 • įdiegti sprendimai, leidžiantys saugiai ir patogiai gauti paslaugas rajone (įskaitant mobilią programėlę).

Strateginio savivaldybės plano įgyvendinimui numatyta 120 568 500 Eur 2024-ais metais, 2025-ais – 127 247 300 Eur ir 131 647 300 Eur 2026-aisiais.

10 dienų svarstė ir teikė pasiūlymus

Trejų metų savivaldybės veiklos strateginis planas ir šių metų rajono biudžetas buvo patvirtinti tame pačiame tarybos posėdyje praėjusį penktadienį.

Prieš tvirtinant, savivaldybės strateginio plano ir šių metų biudžeto projektai buvo paskelbti viešai ir 10 dienų gyventojai ar juridiniai asmenys galėjo teikti pasiūlymus.

Po šešis pasiūlymus biudžetui savivaldybės administracija gavo iš opozicinių savivaldybės tarybos frakcijų. Tačiau, jie nebuvo svarstomi, nes pasiūlymų teikėjai nenurodė finansavimo šaltinių.

Galbūt ir patys pasiūlymų teikėjai nelabai stengėsi pateikti juos taip, kaip reikalauja savivaldybės tarybos darbo reglamentas. Juolab, kad abiejų pasiūlymus teikusių frakcijų seniūnai – Paulius Aukštikalnis ir Indrė Fiodorova – ne pirmą kadenciją darbuojasi rajono savivaldybės taryboje ir pasiūlymų biudžetui teikimo tvarką turėtų žinoti. O ir tai, ką opozicija pasiūlė kaip savo idėjas, jau buvo savivaldybės administracijos parengtame strateginiame plane.

Pasiūlymų be finansavimo šaltinių nesvarstė

„<…> Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos reglamento nustatytos tvarkos 211.4 punktu „Pasiūlymai didinti Biudžeto projekte numatytus asignavimus arba numatyti naujus asignavimus svarstomi tik tada, kai pasiūlymo iniciatoriai nurodo šių išlaidų finansavimo šaltinį“.

Pateiktų pasiūlymų iniciatoriai išlaidų finansavimo šaltinių nenurodė. Ekonomikos ir biudžeto komitetas nepritaria nurodytiems siūlymams ir teikia Kėdainių rajono savivaldybės tarybai Savivaldybės administracijos paruoštą Kėdainių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto projektą“, – teigiama ir savivaldybės tarybos Ekonomikos ir biudžeto komiteto išvadoje, adresuotoje merui Valentinui Tamuliui.

S.Grinkevičius.

Po tarybos posėdžio, kuriame buvo patvirtintas 2024-2026 m. savivaldybės veiklos strateginis planas ir 2024 m. biudžetas, savivaldybės tarybos Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Saulius Grinkevičius, konstatavo, kad įsigalėjo gera praktika, kai savivaldybės strateginis planas ir metų biudžetas ruošiami ir tvirtinami lygiagrečiai.

Pasak buvusio rajono mero ir patyrusio verslininko, tai leidžia tiksliau suplanuoti asignavimus metams ir keleriems metams į priekį.

Lėšos – ir parkui, ir gatvių apšvietimui, ir svarbių objektų užbaigimui

S. Grinkevičius pasidžiaugė, kad pavyko suplanuoti savivaldybės biudžeto lėšas ir Kultūros centro statybų užbaigimui jau kitais metais, nes Valstybės investicijų programos (VIP) lėšos šiam objektui jau visos panaudotos. (Lėšos Kultūros centro užbaigimui suplanuotos 2024 ir 2025 metams.).

Taip pat, kad rasta lėšų savivaldybės biudžete Šviesiosios gimnazijos priestato užbaigimui dar iki šių metų Rugsėjo 1-osios. Numatyta lėšų ir dviračių takų plėtrai, gatvių apšvietimo seniūnijose modernizavimui (ketvirtis milijono eurų), Akademijos parko atnaujinimui, Krakių užtvankos remontui,..

(„K. m.” archyvo nuotr. / Algimantas Barzdžius ir Rolanas Valionis)