Ateinančių metų sausio 1 dieną baigiasi devynių rajono švietimo įstaigų vadovų kadencijos, todėl paskelbti konkursai direktorių pareigoms užimti.

Iki metų pabaigos vyks konkursai į Akademijos ir Josvainių gimnazijų, Miegėnų, Surviliškio Vinco Svirskio ir Truskavos pagrindinių mokyklų, Kėdainių lopšelių-darželių „Aviliukas“ ir „Pasaka“, Specialiosios mokyklos ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovų pareigas.

Jose iki šiol dirbę direktoriai tos pačios švietimo įstaigos vadovo pareigas ėjo daugiau kaip dešimt metų, tačiau ne daugiau kaip devyniolika metų. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki švietimo įstaigos vadovo kadencijos pabaigos, savivaldybės taryba skelbia viešą konkursą įstaigos vadovo pareigoms eiti.

Tiesa, kiek kitokia situacija yra Truskavos pagrindinėje mokykloje, kur 2019 m. neįvyko konkursas direktoriaus vietai užimti. Pasibaigus kadencijai buvusiai direktorei pavesta eiti pareigas iki bus paskirtas mokyklos vadovas, todėl vėl skelbiama atranka.

„Kėdainių mugės“ duomenimis, informacijos apie dabartinių minimų įstaigų vadovų išėjimą iš darbo nėra, todėl visi be išimties dabar pareigas einantys direktoriai gali dalyvauti konkurse.

Konkursai vyks lapkričio 23-ąją ir 30-ąją bei gruodžio 4 dieną.

Lapkričio 23 dieną vyks atrankos į Akademijos ir Josvainių gimnazijų bei Kėdainių specialiosios mokyklos direktorių pareigas.

Lapkričio 30 dieną – Miegėnų, Truskavos ir Surviliškio V. Svirskio pagrindinių mokyklų, o gruodžio 4-ąją – Kėdainių lopšelių-darželių „Aviliukas“ ir „Pasaka“ bei Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovų pareigas.

Naujus direktorius įstaigos turės 2021 metų sausio mėnesį.