Apie pokyčius paskelbusios 39 šalies įmonės įspėjo 1 674 darbuotojus, rašoma Užimtumo tarnybos prie LR SADM pranešime spaudai. Iki šiol pranešimo apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą iš AB „Lifosa“ Užimtumo tarnyba nėra gavusi.

Fiksuojamas išaugęs grupės darbuotojų atleidimų skaičius apdirbamosios gamybos sektoriuje. Šiuo metu jie sudaro 61,54 proc. visų gautų pranešimų. Mažindamos gamybos apimtis, šios bendrovės nurodo pagrindinę priežastį – darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų.

„Motyvuotų darbuotojų poreikis rinkoje nedingsta. Vieniems sektoriams išgyvenant sunkesnius laikus, kiti sektoriai priešingai – plečiasi, planuoja naujus projektus, aktyviai ieško darbuotojų. Pavyzdžiui, energetikos sektorius“, – aiškino Užimtumo tarnybos Priemonių organizavimo įgyvendinimo skyriaus patarėja Brigita Blavaščiūnienė.

Nemaža dalis darbdavių šiais laikais darbuotojus apmoko, padeda priprasti prie naujų darbo technikų ir metodų, tad norintys dirbti dažniausiai nelieka be darbo. „Užimtumo tarnyba siūlo galimybę asmenims persikvalifikuoti ar įgyti kvalifikaciją ir tokiu būdu susikurti tvaresnę ateitį“, – priminė B. Blavaščiūnienė.

Sunkumų patiriančiose pramonės šakose irgi neskubama atsisveikinti su aukštesnės ir aukštos kvalifikacijos darbuotojais. Pavyzdžiui, įrengimų inžinierių, staklių operatorių paklausa išlieka didelė, o pasiūla vis dar nėra pakankama. „Pastebime, kad darbdaviai tikisi sudėtingesnį laikotarpį pragyventi išlaikydami vertingus specialistus ir jų paslaugų atsisako tik kraštutiniais atvejais“, – teigė Užimtumo tarnybos atstovė.

27 įmonės, šiemet pateikusios pranešimus apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus, nurodė, kad šių žmonių darbo funkcija tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų, mažinamų gamybos apimčių ar kitų priežasčių. Penkių įmonių darbuotojų atleidimo priežastis – tų bendrovių likvidavimas. Septynioms – paskelbtas bankrotas.

Daugiausiai pranešimų iš apdirbamosios gamybos sektoriaus apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus gauta iš keturių baldų gamybos srityje veikiančių įmonių – „Theca Furniture“, „Baldlitas“, „S-Form“, „Vokė-III“. Jos iš viso planuoja atleisti 282 dirbančiųjų.

Šiemet didžiausi grupės darbuotojų atleidimai, kai įspėta daugiau nei 100 darbuotojų, dėl bankroto buvo numatomi baldų gamybos įmonėje „S-Form“, pieninių veikla ir sūrių gamyba užsiimančioje „Lukšių pieninė“ bei kelių ir automagistralių tiesimo veiklą vykdančioje įmonėje „Žemaitijos keliai“.

Nuo 2023 metų pradžios daugiausiai pranešimų apie grupės darbuotojų atleidimus gavo Užimtumo tarnybos Vilniaus ir Kauno klientų aptarnavimo departamentai (atitinkamai – 17 ir 9), Panevėžio – 5, o Klaipėdos ir Šiaulių – po 4.

Šaltinis: Užimtumo tarnyba prie LR SADM

(Viršelio nuotr. – „K. m.” archyvo)