Pirmadienį Kėdainių rajono savivaldybėje buvo pristatytas Babėnų šilo valstybinės žemės sklypų vidinės miškotvarkos projektas 2023-2033 m. Tai yra pirmasis etapas, siekiant sutvarkyti Babėnų šilą, sukuriant jame rekreacijos zonas. Projekto organizatoriusKėdainių rajono savivaldybės administracija.

Savivaldybei savo žinion perėmus Babėnų šilą, aktualiausia buvo miško sutvarkymas pagal miškotvarkos reikalavimus, ko negalima buvo atlikti be parengto projekto. Rekreacijos vietų įrengimas – kokios jose bus žaidimų aikštelės, takai, poilsio zonų įrengimas – kito etapo – techninio projekto klausimai.

Pagal parengtą projektą, miškai Babėnų šile bus tvarkomi ir saugomi iki 2033 m. Šiuo projektu siekiama formuoti, išsaugoti ir gerinti Babėnų miškų būklę.

Projekte numatytos vietos rekreacinei struktūrai – suolams, skulptūroms, informaciniams stendams, vaikų žaidimų aikštelėms, atrakcionams, apžvalgos platformai, pažintiniam takui, tualetams ir t.t.

Pagal pateiktus rodiklius medynai Babėnų šile yra našūs, todėl miške bus vykdomi tik kraštovaizdžio formavimo kirtimai. Kirtimai numatyti tik menkai išsivysčiusiems, ligų ar kenkėjų pažeistiems medžiams.

Projekto pristatyme dalyvavo savivaldybės administracijos atstovai, architektai, keletas savivaldybės tarybos narių ir visuomenės atstovų, pateikusių pasiūlymų projekto rengėjui Alfredui Galaunei.

Projekto rengėjas susirinkusiems akcentavo, jog projektas parengtas laikantis Miškų įstatymo ir Babėnų šile galėsią būti tik tai, kas leidžiama miškams.

Buvo pasiūlymų ir dėl 8-ių kilometrų pėsčiųjų ir dviratininkų tako per šilą apšvietimo, ir dėl vandens kolonėlių take įrengimo.

Tam kategoriškai nepritarė projekto pristatyme dalyvavęs savivaldybės tarybos narys Saulius Grinkevičius. Tarybos nario nuomone – rekreacijai pritaikytas šilas turi likti šilu, o ne būti paverstas parku su asfaltuotais takais ar kita urbanistine infrastruktūra.

Po visuomenei ir savivaldybei pristatyto Babėnų šilo sutvarkymo pirmo etapo – miškotvarkos projekto, seks antras – techninio projekto parengimo. Nuo to, kiek savivaldybė skirs lėšų, priklausys ir tai, kaip greitai darbai Babėnų šile pajudės. Optimistiniu variantu tai galėtų būti ne anksčiau, kaip po metų.

Tačiau Babėnų šilo sutvarkymo projekto įgyvendinimui greičiausiai prireiks ir dešimtmečių, ir dešimčių milijonų eurų. Apie tai užsiminė ir projekto rengėjas A. Galaunė, ir buvęs rajono meras, tarybos narys S. Grinkevičius.

„Parengtas labai svarbus miškotvarkos projektas, be kurio negali būti pradėti projektavimo darbai, – po susitikimo sakė S. Grinkevičius. – Labai smagu, kad projekto pristatyme dalyvavo gyventojų, kurie aktyviai išsakė savo nuomones, teikė pasiūlymus, nebuvo priešpriešų.

Tai iš tiesų didelis projektas ir visi turi suprasti, jog jis nebus įgyvendintas per metus ar dvejus. Projektas turės būti vykdomas etapais ir tai užsitęs ne vienerius metus. Tam prireiks ne vieno milijono eurų, gal ir dešimčių milijonų investicijų. Savivaldybė turės ieškoti finansavimo šaltinių ir savo biudžete numatyti tam skiriamų lėšų.“

Pasak tarybos nario, Babėnų šilas, kai pradės funkcionuoti kaip rekreacijos zona, taps patrauklus ne tik kėdainiečiams, bet ir miesto svečiams.

„Žengtas svarbus žingsnis, – sako S. Grinkevičius. – Reikia tik palinkėti sėkmės savivaldybės administracijai, projektuotojams ir rangovams, kad darbai būtų atlikti kokybiškai“.

Viršelio nuotraukoje: Babėnų šilas taps rekreacijos zona. („K. m.” archyvo nuotr. / fotografas Rolanas Valionis)