Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad buvo atlikti pakartotiniai maudyklų vandens kokybės tyrimai. Keleriškių tvenkinio, Angirių tvenkinio, Miegėnų tvenkinio ir Dvariškių karjero maudyklose vandens mikrobiologiniai parametrai atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” keliamus reikalavimus. Šušvės upėje, Josvainių seniūnijoje, vandens tyrimai viršijo higienos normos reikalavimus. Šioje maudykloje nerekomenduojama maudytis.

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Daiva Mickevičienė

Panašios naujienos