Liepos 23 dienos popietę į Akademijos gimnaziją skubėjo tėvai, mokytojai, svečiai pasveikinti dvidešimt šešių 73-iosios laidos abiturientų Brandos atestatų įteikimo proga ir juos išlydėti į gyvenimo kelią.

Gimnazijos direktorius Liudas Tauginas džiaugėsi mokinių pasiekimais, kad visi išlaikė pasirinktus egzaminus ir kad visiems bus įteikti ilgai laukti brandos atestatai, tai įrodė abiturientų atsakingumą ir pareigingumą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Vaitekūnienė palinkėjo sėkmės, pasirenkant tolimesnį mokslo ir ateities kelią. Pirmoji mokytoja Danutė Rinkevičienė džiaugėsi abiturientų branda, linkėjo svajonių išsipildymo, teisingo ir tiesaus skrydžio. Mokinių tėvai irgi džiaugėsi, kad jų vaikai užaugo, kartu ir liūdėjo, kad greitai jie paliks ne tik mokyklą, bet ir namus. Auklėtoja Ina Krasauskienė palinkėjo laimingos kelionės į ateitį. Pabrėžė, kad laimingi, tie, kas ieško.

Abiturientės Dovilė Petrulionytė, Aylin Bildik, Jurgita Čeidaitė.

Gyvenimo kelio ieškotojas – tai Povilas Masiliūnas, kuris nuo penktos klasės ieškojo savo gyvenimo kelio, dalyvavo įvairiose rajono olimpiadose, meninio skaitymo konkursuose, sportinėse varžybose. Mokinio išskirtiniai gebėjimai ir darbštumas, įvertinti pasiekimai džiugina mokytojus ir tėvelius. Mokinys 12 klasėje dalyvavo rajono istorijos ir geografijos olimpiadose, laimėjo pirmąsias vietas, rajono matematikos olimpiadoje – trečiąją vietą. Lietuvos 30-ojoje mokinių istorijos olimpiadoje apdovanotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomu, Lietuvos mokinių geografijos olimpiadoje apdovanotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sidabro medaliu. Povilui Masiliūnui puikiai sekėsi brandos egzaminų sesijoje. Jis vienintelis rajone už matematikos egzaminą buvo įvertintas 100 balų, už anglų kalbos egzaminą irgi buvo įvertintas 100 balų, už geografiją – 99 balais. Gimnazijos baigimo proga Povilui Masiliūnui įteiktas Kėdainių rajono savivaldybės pagyrimo raštas. Abiturientas ne tik pareigingas, darbštus, meniškos prigimties, bet ir kuklus, paprastas jaunas žmogus. Povilas Masiliūnas galvoja rinktis ekonomikos ar politikos mokslų studijas.

Taip pat savo ateities ieškotoja nuo pirmos klasės yra Evelina Dumskytė. Ji ne tik domėjosi gamtos, tiksliaisiais mokslais, bet ir humanitariniais, sukūrė spektaklį ,,Gyvenimas – teatras“ ir jame atliko pagrindinį vaidmenį. Svarbiausią dėmesį mokinė skyrė gamtos mokslams, kasmet dalyvaudavo biologijos olimpiadose. 12 klasėje rajono matematikos olimpiadoje laimėjo pirmąją vietą, biologijos – trečiąją. Tai labai darbšti ir kūrybinga abiturientė, geros širdies mergina, visada skubanti padėti kitiems. Ji svajoja studijuoti VDU mediciną. Laimingi tie, kas įgyvendina savo pašaukimą ir svajonę.

Seniūnė Patricija Babenskaitė.

Klasės seniūnė Patricija Babenskaitė sugebėjo puikiai bendrauti ir rasti kalbą tiek su suaugusiais, tiek su bendraamžiais, mokinė gera organizatorė ir renginių vedėja, spektaklio „Gyvenimas – teatras“ režisierė, ji planuoja studijuoti KTU vadybą. Andželika Viršilaitė svajoja apie socialinės pedagogės ateitį, norėtų dirbti Akademijos gimnazijoje, kurioje mokėsi nuo pirmos klasės. Deividas Ribačauskas ir Tomas Bučinskas aktyvūs liaudies šokių ,,Ainiai“ dalyviai, aktoriai, nenuilstantys sportininkai, abu norėtų studijuoti KTU statybos mokslus.

Ugnė Kranauskaitė pradinėse klasėse pradėjo lankytis žirgyne, ji tikisi mokytis sporto vadybos ir ateitį sieti su žirgų veikla. Laimingi tie, kas regi pasaulio grožį ir atsiveria saulei. Menine prigimtimi apdovanota Aylin Bildik visus žavėdavo išskirtiniais tapybos darbais, sukurtomis dekoracijomis, puikiai išmokusi lietuvių kalbą, kūrė gražius rašinius, nors augo ir mokėsi Vokietijoje. Džiugu, kad Aylin planuoja ir toliau mokytis ir dirbti Lietuvoje. Goda Černeckaitė talentinga šokėja, Akademijos kultūros centro šiuolaikinių šokių ir liaudies šokių „Austėjos“, „Ainiai“ pagrindinė šokėja, sugebanti suvokti šiuolaikinio meno grožį ir jį perduoti kitiems. Jurgita Čeidaitė taip pat talentinga liaudies šokių ,,Austėjos“ dalyvė“, dainininkė, aktorė, spektaklyje ,,Gyvenimas – teatras“ sukūrusi mažosios Lili paveikslą, renginių organizatorė ir vedėja. Abiturientė mąsto rinktis pedagogės kelią, sekti mamos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Stefanijos Čeidienės keliu.

Savojo kelio ieškotojai – Povilas Masiliūnas ir Evelina Dumskytė.

Martynas Kundrotas – muzikantas, pats išmokęs groti gitara, ilgametis mokyklos ansamblio ,,Muiluotas sprendimas“ dalyvis. Meniniais gebėjimais ir kūrybingumu išsiskyrė Karolina Savičiūtė. Mokinei buvo miela kūrybinė veikla. Ji renginiams kūrė scenarijus, apipavidalindavo stendus, sukūrė puikų Ernos vaidmenį spektaklyje ,,Gyvenimas – teatras“.

Karolina Savičiūtė 12 klasėje dalyvavo rajono dailės olimpiadoje, jai buvo paskirta trečioji vieta. Merginos neabejingos grožiui. Gabija Bukoveckaitė, Rimantė Lukošiūtė galvoja apie kosmetologių, manikiūrininkių darbą. Vesta Rutkauskaitė taip pat meninės prigimties mokinė, ji puiki renginių vedėja, organizatorė, šokėja, sukūrusi spektaklyje „Gyvenimas – teatras“ mamos vaidmenį. Abiturientė norėtų studijuoti medicinos arba vadybos mokslus. Laimingi tie, kas pažįsta save ir gerbia save.

Tadas Palaima.

Erika Pavolytė, Dovilė Petrulionytė, Rokas Surkevičius, Urtė Šaučikovaitė, Monika Žegunaitė nuo penktos klasės domėjosi gamtos mokslais, dalyvavo įvairiose biologijos mokytojos Birutės Diliautienės organizuotose veiklose, todėl svajoja studijuoti gamtos mokslus ir sugrįžti į gimtąją Akademiją. Laimingi tie, kas yra darbštūs ir myli gyvenimą. Nedas Brezentas, Tomas Bučinskas, Donatas Juodis, Henrikas Jurkus, Tomas Liutkevičius, Tadas Palaima technologijų mokytojo Raimundo Grigaičio pagalbininkai, naujų idėjų puoselėtojai, papuošę mokyklą savo darbais. Abiturientas Tadas Palaima 12 klasėje dalyvavo rajono technologijų olimpiadoje ir laimėjo antrąją vietą, jis planuoja mokytis ir dirbti technologijų mokytoju, jam labiausiai patinka medžio darbai.

Tikime, kad Akademijos gimnazijos 73-iosios laidos abiturientų darbštumas, kūrybingumas, atkaklumas padės eiti į gyvenimą ir siekti tolimesnio ateities kelio Lietuvoje.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ina Krasauskienė