Lietuvos energetikos agentūra kviečia iki šių metų rugpjūčio 22 dienos teikti paraiškas ūkininkams gauti finansavimą saulės elektrinių iki 500 kW įrengtosios galios įsirengimo išlaidų daliai padengti.

Kaip pastebima saulės modulių gamintojos „SoliTek“ pranešime, laikas teikti paraiškas – labai ribotas, bet, užsitikrinus paramą, ją bus galima išnaudoti per pusantrų metų laikotarpį.

Gali būti, kad toks kvietimas kurį laiką kartojamas nebus, todėl verta paskubėti. Iki rugpjūčio 22 dienos saulės elektrinių įsirengimo išlaidų dalies atlyginimui paraiškas teikti gali tie ūkininkai, kurių ūkiai turi mažų arba labai mažų ūkių statusą.

Parama bus skirta ne trumpiau nei metus veiklą vykdantiems ūkiams, turintiems iki 50 darbuotojų, o ūkio metinės pajamos negali viršyti 10 mln. eurų.

„Tai nauja ir unikali paramos priemonė. Ja siekiama didinti ūkininkų energetinį savarankiškumą. Vos tik įrengus saulės jėgainę, išlaidos elektrai mažėja apie 80 proc. Vertėtų suklusti, nes galimas variantas, kad artimu metu toks kvietimas nebus kartojamas“, – dėmesį atkreipė „SoliTek“ pardavimo vadovė Baltijos šalims Sandra Garšanikovienė.

Ši parama nėra skirta nutolusioms elektrinėms, jas reikia įsirengti ant nuosavybės teise valdomų nekilnojamojo turto objektų. Planuojamos įsirengti saulės elektrinės privalo būti ne didesnės nei 500 kW galios.

Paraiškos gali būti teikiamos ir kelių objektų, kuriuose siekiama įrengti ne vieną mažos galios saulės elektrinę (bendrai neviršijančių 500 kW), finansavimui. Saulės elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 896,72 Eur/1kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Ūkininkai gali gauti 35 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos sumos siekiantį finansavimą (apie 314 eurų už kilovatą).

Užsitikrinus paramą saulės elektrinei, projekto įgyvendinimui skiriama 18 mėnesių. Esant galimybei, šis terminas bus pratęsiamas, bet ne vėliau negu iki 2025 metų sausio 31 dienos.

Priemonė orientuota į poreikį savo reikmėms gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių, turint galimybę parduoti iki 50 proc. pasigamintos energijos. Saulės elektrinių tiekiamos energijos taupyti nebebus galima.

„Bus finansuojami tik gamintojų projektai. Paramą gaus tie pareiškėjai, kuriems bus išduotos gamintojui skirtos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos. Gaminančio vartotojo sąlygos nėra tinkamos“, – pabrėžė S. Garšanikovienė.

Ji ramino, kad paraiškos teikimo metu dar neprivaloma turėti elektros tinklų operatoriaus išduotų elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygų arba Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

Šiems dokumentams gauti numatytas 3 mėnesių terminas nuo paraiškos atrinkimo finansavimui. Energetikos ministerijos inicijuotame kvietime saulės elektrinių projektams įgyvendinti skirta 63,7 mln. eurų.

Paraiškas teikti gali ne tik maži ir labai maži ūkiai, bet taip pat mažos ir labai mažos įmonės, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (kai dalininkais nėra vidutinės ar savivaldybių valdomos įmonės), piliečių energetikos bendrijos.

Paramos projektas „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ susideda iš dvejų dalių – paraiškų teikimo ir priėmimo bei jų vertinimo. Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu.

Lietuvos energetikos agentūra paraiškų vertinimui skyrė 40 darbo dienų. Vertinimo terminas gali būti pratęstas dar 30 darbo dienų, bet, tikimasi, tai neturėtų užtrukti ilgiau nei numatyta (preliminariai iki spalio vidurio).

Paraiškas paramai pasiekti galima dviem būdais: ES investicijų ir Lietuvos energetikos agentūros interneto svetainėse.

ELTA