Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) Kauno skyriaus gauti 2020 m. liepos 13 d. rajono maudymosi vietų vandens ir smėlio tyrimai.

Tyrimai atlikti devyniolikoje maudyklų: Ašarėnos ir Labūnavos tvenkiniuose, Pėdžių karjere, Nevėžio upėje ties Pašilių sodais (Pelėdnagių sen.), Babėnų karjere, Nevėžio upėje ties Skongalio g., Nevėžio upėje ties Justinavos sodais, Keleriškių tvenkinyje ir Bartkūniškio tvenkinyje (Kėdainių m. sen.), Angirių tvenkinyje ir Šušvės upėje (Josvainių sen)., Akademijos tvenkinyje (Dotnuvos sen.), Gudžiūnų ir Miegėnų tvenkiniuose ( Gudžiūnų sen.), Nevėžio upėje (Surviliškio sen.), Aristavos ir Juodkiškio tvenkiniuose (Vilainių sen.), Dvariškių karjere (Truskavos sen.), Krakių tvenkinyje (Krakių sen.).

NVSPL duomenimis visose maudymosi vietose vandens tarša žarnyno lazdelėmis ir žarniniais enterokokais neviršijo Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ normatyvų. Visose tirtose vietose maudytis galima.

Dešimtyje maudyklų atlikti ir maudyklos pakrantės smėlio tyrimai. Nustatyta, kad Akademijos ir Bartkūniškio tvenkinių smėlis yra užterštas neidentifikuotų kirminų kiaušinėliais. Šiose vietose gulėti ant smėlio ar su juo žaisti yra nerekomenduojama, taip pat patariama laikytis asmens higienos ir saugos reikalavimų. Ašarėnos, Labūnavos, Angirių, Miegėnų ir Keleriškių tvenkinių, Babėnų, Pėdžių ir Dvariškių karjerų pakrantės smėlis yra neužterštas ir atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Kiti maudyklų vandens ir smėlio tyrimai bus atliekami 2020 m. rugpjūčio 10 d.

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė