Nemokama teisinė pagalba yra skirstoma į valstybės teikiamą pirminę ir antrinę teisinę pagalbą. Valstybės teikiama pirminė teisinė pagalba yra Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos, patarimai. Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją. Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto.

Jeigu Jūsų (šeimos) turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių ir esate Lietuvos Respublikos pilietis arba Europos Sąjungos valstybės narės pilietis arba teisėtai gyvenate Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje, Jūs turite teisę gauti antrinę teisinę pagalbą. Antrinė teisinė pagalba teikiama atvykus į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ar jos teritorinius skyrius arba bei pateikus užpildytą prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą (arba dokumentus siunčiant registruotu paštu). Prie prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą turite pateikti Jūsų reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. iš teismo gautus dokumentus, sutartis ar kita. Jei Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašote įvertinti, ar atsižvelgiant į Jūsų pajamas ir turtą Jums gali būti teikiama antrinė teisinė pagalba, be prašymo ir asmens dokumento turite pateikti Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti. Jeigu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba nuspręs, jog atitinkate Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo sąlygose nustatytus reikalavimus, Jums Valstybės garantuojama teisinės pagalbos tarnyba paskirs advokatą.

Detalesnės informacijos šiuo klausimu teirautis kreipiantis į Valstybės garantuojamą teisinės pagalbos tarnybą.

Donata Slavinskaitė,
teisininkė, advokato padėjėja, mediatorė
Mob. tel: +370 672 26 990,
J. Basanavičiaus g. 47C,
LT-57284 Kėdainiai