LR Finansų ministerija paskelbė, jog geriausias materialinių gyvenimo sąlygų rodiklis 2021 m. tarp visų šalies savivaldybių buvo Vilniaus m., Kauno r. ir Kauno m. savivaldybėse. 2013-2021 m. materialinių gyvenimo sąlygų rodikliai gerėjo visuose savivaldybių klasteriuose, tačiau labiausiai – kaimiškųjų savivaldybių klasteryje.

Materialinių gyvenimo sąlygų sub-indeksas nuo 2013 iki 2021 m. išaugo 138 proc. Sub-indekso rodiklio augimas fiksuotas visuose savivaldybių klasteriuose, didžiausias – kaimiškųjų savivaldybių (147,5 proc.), toliau rikiuojasi kurortų (133,5 proc.), kitų savivaldybių (132,3 proc.) ir didžiųjų miestų (106 proc.).

Vertinant atskiras savivaldybes, didžiausią pažangą šioje srityje 2013-2021 m. padarė Šalčininkų r. (236,5 proc.), Kalvarijos (224 proc.), Radviliškio r. (221 proc.), Prienų r. (215,5 proc.) ir Širvintų r. (209,5 proc.) savivaldybės.

Didžiausią materialinių gyvenimo sąlygų sub-indekso augimą savivaldybėse, kuriose fiksuotas rodiklio augimas, lėmė per laikotarpį ženkliai išaugęs vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis, išaugęs naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui, sumažėjęs asmenų, buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, skaičius, išaugusi renovuotų daugiabučių dalis, sumažėjęs asmenų, buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, skaičius.

Nuo 2013 iki 2021 m. mažiausias materialinių gyvenimo sąlygų rodiklių augimas fiksuotas Visagino (49 proc.), Kazlų Rūdos (62 proc.), Klaipėdos m. (87 proc.),  Kėdainių r. (94 proc.) ir Utenos r. (97 proc.) savivaldybėse.

GKI pirmą kartą viešai pristatytas 2021 m. lapkritį. GKI sudarytas iš 41 rodiklio 6 srityse: materialinės gyvenimo sąlygos; gyventojų verslumas ir verslo konkurencingumas; sveikatos paslaugos; švietimo paslaugos; demografija, pilietinis ir visuomeninis aktyvumas; viešoji infrastruktūra, gyvenamosios aplinkos kokybė ir saugumas. Savivaldybių GKI sudarytas siekiant įvertinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp šalies savivaldybių. Tokio išsamaus įrankio, kuris leistų palyginti bet kurią savivaldybę su kitomis panašiomis, apskrities  ar tiesiog visomis 60 Lietuvos savivaldybėmis šešiose srityse ir matyti pokyčius, Lietuva iki šiol neturėjo.  

Šaltinis: LR Finansų min.

(„K. m.” archyvo nuotr. / fotografas Algimantas Barzdžius)