Po kiek daugiau nei 20 metų tarnystės dviejose Kėdainių dekanato parapijose kun. Gražvydas Geresionis iškeliamas į Ukmergę. Jį klebono pareigose Dotnuvos ir Šlapaberžės parapijose pakeis kun. Giedrius Maskolaitis.

Apie tai, kad kun. G. Geresionis yra atleidžiamas iš Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bei Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono pareigų ir yra paskirtas Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru, paskelbta Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo dekretu.

Su Kėdainių kraštu atsisveikinantis dvasininkas grįžta į gimtąją Ukmergę, kurioje ne tik gimė ir augo, bet ir, gavęs kunigo šventimus, aukojo pirmąsias šv. Mišias. Kėdainių dekanate kun. G. Geresionis tarnavo nuo 2002 metų kovo. Per Žolinę Dotnuvos bažnyčioje šis dvasininkas aukojo atsisveikinimo mišias. Už daugiau nei 20 metų tarnystės klebonui padėkoję savivaldybės, seniūnijos ir parapijų atstovai linkėjo jam gerų darbų naujoje darbo vietoje.

Nuo šiol Dotnuvos ir Šlapaberžės parapijas aptarnaus kunigas Giedrius Maskolaitis, kuris yra perkeliamas iš Jonavos Šv. apaštalo Jono parapijos.

Naujojo klebono laukia ne tik sielovadinis darbas. Dotnuviškiai tikisi, kad gal pavyks atnaujinti Dotnuvos bažnyčios bei šalia esančio vienuolyno pastatus.

Dekanate laukiama dar dviejų naujų kunigų

Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje vikaru dirbusį, o dabar studijuoti į Romą išvykstantį kun. Martyną Povylaitį pakeis kun. Valdas Šidlauskas, prieš tai dirbęs Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaro bei Ukmergės ligoninės kapeliono pareigose.

Labūnavos Dievo Apvaizdos parapijos klebono pareigos, kurias iki šiol ėjo dekanas Norbertas Martinkus, perleidžiamos kun. Tomui Trečiokui, kuris kadaise yra dirbęs Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru. Šiam dvasininkui dabar patikėta rūpintis ne tik Labūnavos, bet ir Vandžiogalos Švč. Trejybės bei Kaune naujai įkurtos Giraitės Šventosios Šeimos parapijomis. Pastarojoje laukia ne vien sielovada, bet ir naujos bažnyčios statymo darbai.

Titulinė nuotrauka: Kunigas G. Geresionis grįžta į gimtąją Ukmergę dirbti vikaru. (Kedainiai.lt nuotr.)

Panašios naujienos