Vidaus reikalų ministerija (VRM) su Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (PAGD) pasirašė trišalę bendradarbiavimo civilinės saugos srityje sutartį, kuria susitarta bendradarbiauti plėtojant bei įgyvendinant veiklas civilinės saugos, pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms bei visuomenės saugumo stiprinimo srityse.

Bendradarbiaujant planuojama ieškoti galimybių tinkamuose religinės paskirties pastatuose įrengti priedangas, kuriose gyventojams oro pavojaus atveju būtų sudarytos sąlygos išvengti gyvybei ar sveikatai gresiančių pavojų.

Vietos ordinarui sutikus, Bažnyčiai priklausantys pastatai ir infrastruktūra galėtų būtų pasitelkiami ir perspėjimo sirenų įrengimui bei jų tinklo Lietuvoje plėtrai.

Naujausiais VRM duomenimis, savivaldybės iki šiol yra parinkusios 2,5 tūkst. priedangų, kuriose tilptų virš 800 tūkst. gyventojų (28 proc.).

Šaltinis: ELTA

(Algimanto Barzdžiaus nuotr.)