Atkaklūs truskaviečiai gina savo mokyklą – nesutinka su rajono valdančiųjų sprendimu reorganizuojant Truskavos pagrindinę mokyklą pasmerkti ją, kaip mano bendruomenė, uždarymui.

Kėdainių rajono savivaldybės taryba Truskavos mokyklos reorganizacijos klausimą kitą savaitę svarstys trečią kartą.

Truskavos mokyklos bendruomenės prašymas savivaldybės tarybai ir merui su 266 parašais, aktyvių savivaldybės tarybos narių, nepritariančių mokyklų kaimuose uždarymui, vienijimasis su bendruomene privertė rajono merą Valentiną Tamulį pakelti rankas ir pasižadėti atšaukti sprendimą.

Opozicinei frakcijai „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ pateikus rajono tarybai sprendimo projektą dėl Truskavos mokyklos, merui neliko nieko kito, kaip tik svarstyti šį klausimą dar šį mėnesį, o ne birželį, kaip jis buvo ketinęs.

S. Grinkevičius.

„Džiaugiamės, kad bendruomenės aktyvumas ir mūsų, opozicijos, bendras darbas duoda vaisius, – sako frakcijos vadovas Saulius Grinkevičius. – Aktyvi bendruomenė gali daug ką pasiekti. Truskaviečiai kreipėsi į mūsų frakcijos narius. Sutapo mūsų nuostatos, kad reikia ginti šitą mokyklą.“

Suspėta sustabdyti jau pajudėjusį traukinį – mokyklos, kaip juridinio vieneto, išregistravimą Registrų centre.

Kapituliacija už uždarų durų

Praėjusią savaitę mero darbotvarkėje neskelbtame susitikime Truskavos mokykloje V. Tamulis, priremtas argumentų ir faktų, turėjo pasižadėti palikti mokyklai savarankiškumą.

„Meras pažadėjo, kad balsuos už mums palankų sprendimą, – po susitikimo „Kėdainių mugei“ patvirtino viena iš iniciatyvinės grupės dėl mokyklos išsaugojimo narių. – Kad nebūsime reorganizuoti prijungiant prie Šėtos gimnazijos, kad liksime savarankiški.“

Besibaimindamos, kad grįžus į Kėdainius V. Tamulio nuomonė galinti pasikeisti, truskavietės net įsirašė mero pažadą į diktofoną.

Kėdainių r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo Juliaus Lukoševičiaus ir mero pokalbis su Truskavos mokyklos bendruomenės trimis atstovais už uždarų durų užtruko ilgiau kaip tris valandas. Pasak susitikime dalyvavusių truskaviečių, susitikimas užsitęsė, nes bendruomenė turėjo daug ką pasakyti per rajono tarybos posėdį jų išgirsti nepanorusiam merui.

„Buvome paruošę daug argumentų, jais ir vadovavomės, – sakė iniciatyvinės grupės atstovė, tos pačios mokyklos mokytoja. – Kalbėjome ir apie pinigus. Aš klausiau, kiek jie sutaupytų, prijungę Truskavą prie Šėtos (t. y. mokyklas – aut. past.). Pasirodo, sutaupo tik direktoriaus darbo užmokestį.“

Rajono merui ir švietimo skyriaus vadovui buvo įteiktas ir mokyklos moksleivių laiškas. Jame – ir toks faktas, kad moksleiviams mokytojai yra pasiekiami net ir per išeigines dienas! Pusė Truskavos mokyklos pedagogų gyvena toje seniūnijoje.

Atvažiavo, pasakė ir padarė

„Iš pradžių meras klausėsi lyg pašaipiai, – apie susitikimą su rajono valdžia Truskavos mokykloje pasakojo mokytojos. – Bet, kai įrodėme vieno dokumento neteisėtumą, tonas pasikeitė.“

Pasak pašnekovių, sausio 28 dieną į mokyklą atvažiavo Švietimo skyriaus vedėjas J. Lukoševičius, kuris pristatė Kėdainių r. švietimo įstaigų pertvarkos planą. „… Gali būti, kad pereisit po Šėtos gimnazijos vėliava, bet niekas dėl to nepasikeis, rinkit į klases vaikus ir t. t., – pasakojo iš Švietimo skyriaus vedėjo lūpų išgirdusios mokytojos. – Mes ten sėdėjom, įsivaizdavom, kad mus tik supažindina su planu. Ir pasirašėm visi, kaip susirinkimo, kuriame buvo pristatytas mokyklų pertvarkos planas, dalyviai. Bet tai nebuvo mokyklos tarybos posėdis. O šitas dokumentas dabar pateikiamas kaip mūsų mokyklos tarybos sutikimas jungtis prie Šėtos gimnazijos.“

„Kėdainių mugė“ turi tariamo mokyklos sutikimo jungtis prie Šėtos gimnazijos, adresuoto rajono merui V. Tamuliui, kopiją. Tai nėra nei mokyklos tarybos protokolo išrašas, nei kopija. Jei rajono meras per savo gyvenimą yra matęs nors vieną oficialų dokumentą, negalėjo nesuprasti, jog tai nėra mokyklos tarybos protokolo kopija ar išrašas. Ir vis tiek, neva vadovaudamasis tuo raštu, net dviejuose rajono tarybos posėdžiuose „buldozeriu stūmė“ Truskavos mokyklos reformą.

„Su mokyklos reforma nesupažindinti nei mokiniai, nei mokinių tėvai, nei bendruomenė, niekas. Mokyklos taryba nebuvo sukviesta. Tik atvažiavo valdžia, pasakė ir padarė“,- nusivylimo neslėpė truskaviečiai.

Tarybos posėdyje mokyklos atstovų negirdėjo

Na, jei meras „nemoka skaityti“ dokumentų, tai nors išgirsti rinkėjus, tarp kurių – ir Truskavos mokyklos bendruomenė, privalėtų.

Tačiau balandžio 17 d. vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje mokyklos direktorės, atstovaujančios Truskavos mokyklos bendruomenei, paaiškinimų nei meras, nei valdantieji nenorėjo girdėti. Informacija apie tai, kokiomis aplinkybėmis gimė tas raštas, prilygstantis mokyklos mirties nuosprendžiui, ir apie tai, kad situacija yra pasikeitusi, valdančiųjų apsisprendimo nepakeitė.

Tada valdančiųjų balsų Kėdainių rajono taryboje dauguma buvo priimtas sprendimas vietoje savarankiškos mokyklos Truskavoje palikti tik Šėtos gimnazijos skyrių.

Apie tuoj „atsiversiančius langus“

Dar praėjusių metų lapkritį Švietimo skyriaus vedėjui J. Lukoševičiui į Truskavą atvykus pristatyti mokyklų ugdymo rezultatų, kartu su juo buvusi ir tarybos narė, valdančiųjų frakcijos vadovė Nijolė Naujokienė.

„Mūsų mokyklos rezultatai buvo puikūs, visi džiūgavome, – prisimena pedagogės. – Tada atsistojo N. Naujokienė ir pradėjo kalbą, kad kaimo mokyklų ateitis yra labai miglota. Bet mums nereikėtų nusivilti, nes esame, anot jos, be galo visi talentingi ir tęsė kalbą apie „užsidarančias duris, bet atsiveriančius langus…“

Truskavietės sako supratę, kad tie langai labai greitai „atsivers“ ir kai N. Naujokienė mokyklos kolektyvui patarė neakcentuoti, kad mokyklos rezultatai yra tokie geri, kad mokykla yra saugi, pridurdama, kad vaikams galbūt reikia išeiti į kitokią aplinką, galbūt ne tokią saugią…

Jaučiasi juodinami

Truskaviečius papiktino, pasak jų, skleidžiama netiesa straipsniuose apie jų mokyklą kitame rajono laikraštyje. Bendruomenė ryžtingai nusiteikusi dėl to kreiptis su skundais į etikos bei teisėsaugos institucijas.

„Mums jau atsibodo. Mums jau atsibodo purvo pylimas ant kaimo mokyklų, – emocingai kalbėjo mokytoja. – Mano pačios dukra pabaigusi Truskavos mokyklą, vėliau – miesto gimnaziją, dabar studijuoja Sveikatos mokslų universitete. Ji galėjo stoti bet kur, nes jos buvo labai aukštas bendras balas. Du vaikai iš Truskavos miesto gimnazijose, per baigiamuosius egzaminus, buvo įvertinti šimtukais. Dar vienos kolegės sūnus, pabaigęs Truskavoje dešimt klasių, nuėjęs į Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 11–12 klasę, baigiamąjį egzaminą išlaikė šimtuku. Mūsų mokyklos mokinių pažymiai nesumažėja, išėjus į gimnazijas. Tai neteisinga, kas ant mūsų mokyklos yra pilama. Neteisinga.“

„Porą kartų per susitikimą apsiverkiau, – prisipažino mokyklos bendruomenės atstovė. – Nes kalbėjau ir apie savo vaiką, šeštokę, kuri mokosi čia. Aš noriu, kad ji dešimt klasių baigtų čia, nes aš pasitikiu kolegomis, jų profesionalumu.“

Džiaugtis dar anksti

Jei, tarkime, meras V. Tamulis sugebėtų išlaikyti duotą pažadą ir su valdančiųjų dauguma nesutrukdytų atšaukti sprendimo reorganizuoti Truskavos mokyklą, tai būtų tik laimėtas mūšis, bet ne karas. Garantijas truskaviečiai turėtų tik iki 2021-ųjų metų.

O kitais metais vėl bus ruošiamas ir tvirtinamas Kėdainių rajono mokyklų tinklo pertvarkos planas keleriems metams. Tikėtina, kad mokyklos ir kaimo bendruomenėms bei tai pačiai rajono tarybos opozicinei frakcijai gali tekti vėl suremti pečius dar kartą ginant Truskavos mokyklos išsaugojimą.

Panašios naujienos