Truskavos bendruomenė nesutinka su Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu reorganizuoti Truskavos pagrindinę mokyklą, truskaviečiams paliekant tik Šėtos gimnazijos skyrių.

Šią savaitę rajono savivaldybės tarybai, merui ir savivaldybės administracijos direktoriui jie įteikė prašymą su svariais argumentais dar kartą svarstyti Truskavos mokyklos išlikimo klausimą.

Prašymą pasirašė 266 seniūnijos gyventojai.

Truskavos mokyklos klausimas Kėdainių rajono taryboje jau buvo svarstytas du kartus. Dar vasarį truskaviečių siekį išsaugoti mokyklą palaikančių tarybos narių balsai lėmė, kad reorganizacija nebuvo „palaiminta“.

Tačiau valdantieji nepasidavė ir kitame posėdyje, balandį, vėl atakavo Truskavos mokyklą, dar kartą svarstydami jau išspręstą klausimą. Šįkart valdančiųjų balsų persvara reorganizacijai buvo pritarta.

Po šio posėdžio, ryžtingai nusiteikusi Truskavos bendruomenė rajono valdžiai raštu išdėstė savo argumentus ir pareikalavo atsakymo.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

Kėdainių r. savivaldybės merui V. Tamuliui

Kėdainių r. savivaldybės administracijos direktoriui A. Kacevičiui

PRAŠYMAS

Pavermenys

2020-04-24

DĖL TRUSKAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO

Mes, žemiau pasirašiusieji (Truskavos pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai, mokyklos mokinių tėvai, Truskavos bendruomenės nariai, palaikantys mokyklos savarankišką valdymą), nesutinkame su Truskavos pagrindinės mokyklos reorganizacija (prijungimu prie Šėtos gimnazijos) ir turim teisę kreiptis su svariais argumentais dar kartą persvarstyti šį klausimą.

Visi ženklai rodo, kad reorganizacija vyksta skubos tvarka arba „buldozerio“ principu. Mes nesame pasirašę jokio raštiško sutikimo.

Visiškai neatsižvelgta į tai, kad Truskavos pagrindinė mokykla turi daug pranašumų: vienintelė mokykla rajone turinti Mokyklos higienos pasą.

Tarptautinis patyčių prevencijos projektas OPKUS vienija bendruomenę, mokyklai suteiktas Mokyklos Olweaus vardas (mokykla be patyčių).

2017 m. Truskavos pagrindinėje mokykloje atlikta pastato išorės renovacija: apšiltintas ir perdažytas mokyklos pastato fasadas, sutvarkytas mokyklos stogas, pamatai. Nuolat gražinama mokyklos aplinka, gėlynai. Renovuota mokyklos sporto salė, mokyklos sporto stadionas atitinka visus reikalavimus.

Daugelyje sričių gebame bendrauti ir bendradarbiauti kaip lygiaverčiai partneriai – tai įrodo Europos sąjungos finansuojamas projektas kartu su Šėtos gimnazija bei Bukonių daugiafunkciu centru „Matematika – laimėtojų mokslas“, skatinant mokinių domėjimąsi matematikos mokslu, gerinti visų dalykų pasiekimus, taikyti MMK ugdymą dalykų pamokose. Vilniaus universiteto ir UAB „Thermo FIsher Scientific Baltics“ projektas „Mobili klasė“ paįvairinant ugdymo procesą, sudominant mokinius biologijos mokslu, padedant praktiškai taikyti jau esamas žinias.

Mokykla laikosi ilgamečių tradicijų nuolat organizuojamos šventės, kasmetinai žygiai. Mokykloje vyksta visavertis ugdymosi procesas : integruotų pamokų dienos, “pamokos be skambučio“

Mokykloje dirbantys mokytojai pasitiki savo kolegomis bei ugdymo kokybe – tai įrodo, kad šių mokytojų vaikai taip pat mokosi Truskavos pagrindinėje mokykloje ir tik baigę dešimt klasių renkasi gimnazijos statusą turinčias mokyklas.

Nesutinkame ir su kai kurių tarybos narių išsakyta nuomone, kad mokykloje ugdymo kokybė nėra tinkama, ugdymo procesas nekokybiškas. Tokio tyrimo nėra, ir nebuvo.

Dalis baigusių Truskavos pagrindinę mokyklą mokinių po dešimtos klasės tęsdami mokslus miesto gimnazijose, už baigiamuosius kai kurių dalykų vertinimus turi šimtukus, vadinasi ugdymosi pagrindus jie įgijo mūsų mokykloje, bei studijuoja universitetuose nemokamose studijų programose.

2019 m. 8 kl. standartizuotų testų rezultatai įrodo, kad ugdymo(si) kokybė gerėja. Mokinių dalyvavimas Europos sąjungos projekte „Matematika – laimėtojų mokslas“ pagerino 8 klasės matematikos pasiekimus remiantis nacionalinio egzaminų centro pateikta analize.

Pagal naujai patvirtintą lėšų paskirstymą, kitais 2020-2021 mokslo metais leista dirbti su nepilnais klasių komplektais, tai koks tikslas yra keisti mokyklos statusą.

Naujais mokslo metais į mokyklą žada ateiti dar 5 mokiniai. Yra tikimybė, kad mokinių skaičius didės. Todėl manome, kad mokykla turi likti pagrindinės mokyklos statusą išlaikančia bei savarankiška mokykla.

Be to pertvarkos planas nebuvo aiškiai suderintas su įvairiomis interesų grupėmis, t.y. su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais. Mokyklos bendruomenės nuomone, reorganizavimas turėjo būti svarstomas įtraukiant visus mokinių tėvus, mokinius bei mokyklos bendruomenę viešai, o ne pateikiamas, kaip faktas. Liko daug neatsakytų bei dar daugiau iškilusių klausimų: <…>.

Visas straipsnis – penktadienio, gegužės 8 d., laikraštyje „Kėdainių mugė”.