Šiandien Kėdainių rajone pamokos prasidėjo nuotoliniu būdu. Mokiniai mokosi neišeidami iš namų. Toks naujasis mokymo modelis tapo didžiuliu iššūkiu visiems, nes ne visi mokiniai turi kompiuterius, internetą, ir ne visi pedagogai yra dirbę nuotoliniu būdu.


Kai prieš porą savaičių, paskelbus karantiną, mokiniai buvo „išleisti“ išankstinių Velykinių atostogų, mokytojai, atvirkščiai, tas dvi savaites skyrė mokymuisi ir pasiruošimui naujo tipo pamokoms. Krašto pedagogai atsakingai ruošėsi tokio mokymo modelio startui, pasitelkdami pačius įvairiausius mokymosi būdus: mokėsi vieni iš kitų, dalijosi sukaupta patirtimi, dalyvavo mokymuose, „vebinaruose“, praktiškai taikė įgytas žinias, įvaldė naujas informacinių technologijų (IT) platformas. Rajono mokyklų vadovai pripažįsta, kad nuotolinis mokymas – nemenkas iššūkis visiems: mokyklų administracijoms, pedagogams, mokiniams bei jų tėvams.

Mokyklos pasirūpino

Dauguma mūsų rajono mokyklų pasirinko vidutinį mokymo variantą, kai mokykla greta minimalaus varianto, kai nuotoliniam darbui naudojamos mokinių ir mokytojų jau turimos ryšio priemonės (el. paštas ir kitos, pvz., „Mesenger“, „Skype“ ir pan.), panaudoja ir savo turimą el. dienyną, visi mokytojai kartu atrenka savo naudojamas ar žinomas priemones, kaip organizuoti apklausas, kurti ugdymo turinį ir pan.

Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo Juliaus Lukoševičiaus teigimu, iš penkių tūkstančių rajono moksleivių kompiuterių neturi 131 mokinys. Maždaug pusei jų – 75, kompiuterius, planšetes, telefonus ar kitą įrangą gali skirti mokyklos. Taip pat reikėjo pasirūpinti, kad 106 mokiniai turėtų internetinį ryšį.

Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius.

„Internetinį ryšį (modemus) tvarko mokyklos, išlaidos bus kompensuotos iš savivaldybės. Laukiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) paskirstymo, ruošiamasi priimti verslininkų paramą“, ‒ sakė J. Lukoševičius.

Daliai mokytojų nėra naujiena
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos direktorius Gintaras Petrulis

Labai didelė IT platformų pasiūla, reikėjo atsirinkti tinkančias tiek mokiniams, tiek mokytojams. Mus neramina interneto ryšio kokybė. Mokiniams bus didelis informacijos srautas, nuolatinis darbas su IT. Pavojus gali kilti mokinių sveikatai, ypač regėjimui. Mokysime visų dalykų. Muzikos pamokų teorinė medžiaga bus pateikiama IT pagalba, nurodomos svetainės, kurių pagalba bus klausomasi muzikinių įrašų ir pateikiamos mokiniams užduotys kūrinių analizavimui.

Dailėje mokytojos naudos „Eduka“ platformą, kurioje yra dailės vadovėliai ir įvairūs testai, mokiniams bus skiriamos kūrybinės užduotys. Kūno kultūros mokytojai pateiks teorinę medžiagą apie sveikatinimo priemones, sveiką gyvenimo būdą. Mūsų gimnazijoje yra sukurta Sveikatos ugdymo programa, šios programos temos ir bus perteikiamos. Kūno kultūros mokytojai mokiniams rekomenduos el. svetaines fiziniam aktyvumui ugdyti ir kvies mokinius atlikti pratimus, mankštas.

Didesnei daliai mokytojų nuotolinis mokymas nėra naujiena. Užsienio kalbų mokytojai sistemingai taikė šio mokymo elementus. Visi klasių vadovai ir dalis mokytojų buvo sukūrę uždaras „Facebook“ grupes ir nuolat pateikdavo informaciją, mokomąją medžiagą. Kovo 30 d. – balandžio 3 d. pagal esamą tvarkaraštį pamokos vyks po 30 min. Ši informacija skelbiama gimnazijos svetainėje. Mokiniai gauna informaciją iš klasių vadovų. Dalykų mokytojai praėjusią savaitę sukūrė mokinių grupes („Facebook“, ,,Messenger“, „Eduka“ ir kt.).

Įvertinus situaciją, kurioje esame, tikėtina, kad karantinas greitai nesibaigs. Nors ir visi optimistiškai vertina nuotolinį būdą, tačiau tinkamai pasiruošti egzaminams mokiniai nepajėgs. Todėl manau, kad brandos egzaminų ŠMSM neturėtų organizuoti.


Stengiasi, kad nepajustų streso
Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos direktorė Tereza Sotnik

Didžiausias iššūkis, su kuriuo pastaruoju metu susiduria visos švietimo bendruomenės, tai trumpas laiko tarpas, per kurį turime pasiruošti nuotoliniam mokymui(si). Mokėmės dirbti nuotoliniu būdu, susitelkti, susitarti ir priimti bendrus sprendimus.

Mūsų mokykloje visų mokomųjų dalykų užsiėmimai vyks nuotoliniu būdu. Suprantame, kad dabar dirbsime kitaip, labiau pasitikėdami mokiniais, skatindami jų atsakomybę už savo mokymąsi, pasitelkdami į pagalbą pačius artimiausius jų šeimos narius. Kadangi nuotolinis mokymas nėra įteisintas progimnazijos nuostatuose, jį taikysime kaip naujovę. Siekdami, kad mokiniai nepajustų streso, pamokų tvarkaraščio nekeitėme. Pamokos truks po 45 minutes. Į pirmą pamoką mokinius kviesime 9 valandą.

Mokantis nuotoliniu būdu visas mokytojų skirtas užduotis mokiniai atliks būdami namuose, todėl galime sakyti, kad tai yra namų darbai. Tačiau elektroniniame dienyne namų darbai bus skiriami – mokytojai pateiks mokiniams kitai pamokai aktualią informaciją. Didelis patogumas yra tai, kad mokydamiesi nuotoliniu būdu dalį mokytojų užduočių mokiniai galės atlikti bet kuriuo dienos metu. Visi suprantame, kad tai yra nauja patirtis, kartu ir nemenkas iššūkis, suteikiantis unikalią galimybę plačiais žingsniais ir žymiai drąsiau žengti naujųjų technologijų link. Esame susitelkę, dirbame daug ir išvien.


Reikia ruoštis ateičiai
Dotnuvos pagrindinės mokyklos direktorius Rimantas Urbonavičius

Didžiausias iššūkis yra psichologinis – mokytojų pasiruošimas nuotoliniam mokymui, tinkamos medžiagos parinkimas, paruošti ir nuteikti mokinius ir tėvelius šiam darbui, nustatyti stiprybes ir silpnybes tokiame darbe, nuolatinis klausimynų pildymas ŠMSM, nežinomybė, kiek laiko tai truks.

Pasiūlymų kur ir kaip mokytojams ruoštis, yra labai daug – tik ar norėsim taip dirbti, ar sugebėsim, parodys laikas. Jau dabar reikia su perspektyva ruošti mokytojus ateityje pastoviai dirbti nuotoliniu būdu iki 30 proc. Kaip dirbome iki šiol, jau negrįšim. Daliai mūsų mokytojų nuotolinis mokymas nėra naujiena. Numatome mokyti visų dalykų. Pirmą savaitę dirbsime pagal antrojo pusmečio tvarkaraštį, 10–15 min. dėsto mokytojas, likusį pamokos laiką skiriame klausimams, pokalbiui, aiškinimui. Dėl namų darbų asmeniškai sprendžia dalyko mokytojai.

Administracija rekomenduoja pirmą savaitę namų darbų neužduoti, kad neišgąsdintų mokinių, psichologiškai nuteiktų darbui. Visa informacija teikiama telefonais, internetinėje svetainėje, el. mokyklos ir mokytojų–mokinių susirašinėjimais. Manau, kad reikėtų pertvarkyti egzaminų sistemą, mokinių vertinimą (leisti mokykloms savarankiškai spręsti mokinių ugdymo vertinimą), peržiūrėti dalykų medžiagos apimtį, net atsisakyti kai kurių dalykų.


Viską galima koreguoti ir atlikti
Šėtos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė

Visi mūsų pedagogai suburtoje „Skype“ mokytojų grupėje dalijosi patirtimi, tarėsi vaizdo pasitarimuose. Ačiū mokytojams už jų ruošimąsi ištisas paras, be pertraukų, neskaičiuojant darbo valandų. Taip pat ruošdamiesi nuotoliniam darbui jaučiame labai atsakingą ir visiems pedagogams reikalingą gimnazijos direktoriaus pasiruošimo nuotoliniam darbui su mokiniais veiklos koordinavimą. Ačiū direktoriui.

Su iššūkiais dar susidursime, jiems ruošiamės, planuojame veiklas, tariamės per „Skype“, kiekvieno dalyko mokytojas, klasių vadovai susikūrė savo dalyko mokinių mokymo grupes , mokytojų kolektyvas išbando skaitmenines programas, atsižvelgdami į savo mokinių IKT gebėjimus, praktiškai taiko IT žinias. Mokysime visų dalykų ir visus mokinius pagal parengtus nuotolinio mokymo planus, vyks integruotos kelių dalykų pamokos, vaizdo pamokos ir pan. Tam esame pasirengę.

Daugumai mokytojų tai naujiena, bet dalis jų dirbo nuotoliniu būdu per „Eduka“ ir kitas platformas. Susitarta, kad pamokos pirmąją savaitę vyks pagal esamą pamokų tvarkaraštį, vėliau, išanalizavę situaciją, reaguosime ir, reikalui esant, koreguosime pamokų tvarkaraštį. Nuotolinis mokymas iš tiesų ir yra savarankiškas mokinio darbas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju.

Mokantis nuotoliniu būdu bus bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje, todėl mokymas/is vyks, įvertinimai bus rašomi ir kt. Tėvai informuojami per „Eduka“ dienyną, su jais bendrauja klasių vadovai. Atsižvelgiant į esamą situaciją, viską galima koreguoti ir atlikti.


Priklausys nuo tėvų geranoriškumo
Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė

Kadangi mūsų mokiniai yra pradinio, ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo, todėl daugiausia nuotolinis ugdymas priklausys nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) geranoriškumo. Apklausus šeimas apie galimybes dirbti nuotoliniu būdu, paaiškėjo, kad ne visi turi kompiuterius. Daugiausia naudojasi išmaniaisiais telefonais.

Todėl turėjome prisitaikyti prie šios realybės, ugdymą organizuoti taip, kad kiekvienas mokinys gautų maksimumą žinių, patirties ir reikiamų gebėjimų. Paskelbus karantiną, mūsų pedagogai intensyviai pradėjo ieškoti informacijos, kaip geriau, paprasčiau ir priimtiniau organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu. Nusprendėme dirbti pagal tą patį pamokų tvarkaraštį, kaip ir dirbome šiais mokslo metais.

Mūsų įstaigos mokytojai labai minimaliai taikė nuotolinį mokymą, išskyrus tuos atvejus, kai mokiniai sirgdavo ar būdavo kažkur trumpam išvykę. Mokiniai bus mokomi visų dalykų. 1–4 klasių mokiniams bus pateikiama medžiaga pagal pamokų tvarkaraštį: 4–5 pamokoms. Bus skiriamos užduotys, kurias kiekvienas mokinys atliks namuose. Tokie dalykai, kaip namų darbai, nebetenka prasmės. Užduotys bus skiriamos neperkraunant mokinių, pagal atnaujintų Bendrųjų programų ugdymo turinio apimtį ir mokinių būtinų gebėjimų ugdymo apimtį.

Mokytojai kontroliuos, kad mokiniai kiekvieną dieną, jiems patogiu laiku, prisijungtų prie virtualios ugdymo(si) aplinkos ir (arba) el. dienyno, atliktų jiems paskirtas užduotis. Meninio ugdymo mokytojas muzikos užduotis skirs nuotoliniu būdu. Dailės ir technologijų užduotis ir instrukcijas tokiu pat principu teiks dalykų mokytojai.

Fiziniam ugdymui bus skiriami mankštos pratimai, judriųjų žaidimų aprašymai bei kitos užduotys. Mokiniai, pagal turimas galimybes, fiziškai pajudės, išmoks naujų mankštos pratimų, žaidimų ir t.t. Iškilus neaiškumams galima konsultuotis su mokytoju. Pagalbą, t.y. konsultacijas teikia ir pailgintos dienos grupės auklėtojos.


Taip dirba antrus metus
Josvainių gimnazijos direktorius Ramūnas Zigmantavičius

Josvainių gimnazijos mokytojai jau antrus metus naudojasi virtualia mokymo(si) ir vertinimo platforma „Eduka“, kurią sudaro naujos kartos elektroninė pasiekimų vertinimo sistema „Eduka“ dienynas ir „Eduka“ klasė – vienintelė skaitmeninio turinio platforma Lietuvoje, siūlanti turinį visiems pagrindiniams mokomiesiems dalykams nuo 1 iki 12 klasės.

Taigi mūsų gimnazijos pedagogams nuotolinis mokymas nėra naujiena, nes jie tokį mokymo būdą taikė ir dirbdami įprastai, kai mokiniai dėl pateisinamų priežasčių negalėdavo lankyti mokyklos. Visi mokiniai turi prieigą prie „Eduka“ klasės skaitmeninės aplinkos, kurioje yra visa mokymui(si) reikalinga medžiaga ir galimybės mokytojui pačiam ją kurti ar įkelti. Mokiniai gali spręsti individualiai mokytojo parinktas ir paskirtas papildomas užduotis. Atlikę užduotis gali iš karto matyti savo rezultatus ir klaidas, gali naudotis visais „Eduka“ klasėje sukeltais vadovėliais.

Gimnazijoje yra parengta nuotolinio mokymo(si) tvarka, pamokos vyks pagal pakoreguotą pamokų tvarkaraštį, t.y. 5–6 pamokos per dieną. Pamokos prasidės 9 val. ir truks po pusvalandį. Tarp pamokų bus 10 minučių pertraukos. Ilgoji pertrauka – 20 min. Aštuonios pamokos baigsis 14.20 val. Namų darbai mokiniams bus skiriami, nes tokiu būdu mokytojas suteiks grįžtamąjį ryšį apie mokinio gebėjimus, įsivertinimą, pateikdamas savo vertinimus ir komentarus. Nuotoliniu būdu mokiniai bus mokomi visų dalykų, pvz., kūno kultūros mokytojai siųs mokiniams kvietimus–vaizdus pasimankštinti namuose ir pan.

Visi mokinių tėvai turi prisijungimus prie „Eduka“ dienyno ir kasdien gali matyti, ko vaikas mokėsi, ką turi atlikti, kaip buvo įvertintas ir pan., gali susisiekti su mokytoju, perskaityti mokytojo komentarus. Neramina vienas dalykas – ar galės visi mokiniai prisijungti, nes ne visi turi spartų elektroninį ryšį, ar nestrigs pačios sistemos…


Kas neramina mokytojus?
Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos direktorė Lolita Klečkauskienė

Nuotolinis mokymas jau pats savaime yra didžiulis iššūkis kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, kiekvienai mokyklai kaip institucijai. Didžiulė pasiūla įrankių nuotoliniam mokymui naudoti atrodo lyg gelbėjimosi ratas kiekvienam, tačiau atsirinkti tai, kas naudinga, kas ne, yra gana sudėtinga, reikalauja daug kiekvieno mokytojo individualaus darbo. Keletas mokytojų dirbo „Moodle“ platformoje, daugelis išbandę kai kuriuos nuotolinio darbo elementus ir anksčiau.

Įsivertinę esamas galimybes (patirtis, kompetencijas, finansines galimybes), aptarę pasirinkimą su bendruomene, nusprendėme nuotoliniam darbui naudoti mokinių ir mokytojų jau turimas ryšio priemones (pvz., el. paštą, „Mesenger“, „Skype“ ir pan.), el. dienyną „Tamo“. Pasiruošimo mokymui etapu mokiniai laiku ir operatyviai reagavo į pokyčius, noriai bendradarbiavo, rodė susidomėjimą kitokiu mokymusi. Tačiau mokytojus baugina tai, ar visi mokiniai prisijungs nurodytu laiku, ar visi atsakingai dirbs. Lydi baimė, kaip seksis mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Ar visa pasirinkta nuotolinio mokymosi medžiaga, dalyko turinys el. formatu (elektroninės pamokos su teorine medžiaga, iliustracijomis, vaizdo komentarais, namų darbais ir užduotimis, savitikros testais ir kt.) pasiteisins? Mokysime visų dalykų. Muzikos, dailės, kūno kultūros, technologijų pamokų tikslas yra praktinės veiklos. Mokytojai pateiks užduotis, konsultuos, mokiniai jas atliks, rengs ilgalaikius projektus.

Galimybių tam ir pavyzdžių turime. Užsiėmimai vyks įprasta visiems tvarka. Esant būtinybei, tvarkaraštis bus keičiamas. Mokiniams bus užduodami namų darbai. Su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) mokytojai komunikuoja „Tamo“ dienyno žinutėmis individualiai, klasės ar mokyklos lygiu, kitais būdais e. erdvėje. Džiaugiamės, kad visi sąmoningi, raminamės, esame pasiruošę padėti kiek įmanoma vieni kitiems. Nerimaujam, kaip seksis, ar „paveš“ informacinės technologijos, ar vaikams nebus sunku atlikti užduotis? Kiek laiko tai tęsis?


Sieks įvertinti, kaip sekasi
Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktorė Lina Adomaitienė

Šis laikotarpis – labai sudėtingas, globaliai susiduriama su didžiuliu iššūkiu, bet esu tikra, kad visi bendrai ir atsakingai jį įveiksime. Džiaugiuosi savo bendruomenės sutelktu ir labai atsakingu darbu ruošiantis nuotoliniam mokymui.

Kartu su mokytojais sutarėme, kad pagrindine ugdymo platforma bus e. dienynas „Mano dienynas“ ir skaitmeninės ugdymo platformos „Eduka klasė“ bei „Ema“ elektroninė ir kitos mokymo aplinkos. Atsakingai planuoja teikti pagalbą ir švietimo pagalbos specialistai (specialieji pedagogai, logopedas, psichologas, socialiniai pedagogai, mokytojų padėjėjai).

Stengsimės pasirūpinti ir mokinukais, gaunančiais nemokamą maitinimą, šeimoms dalinant sausų maisto davinių paketus. Puiku, kad tą organizuoja įmonė „Bruneros“. Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) e. dienyne ir progimnazijos „Facebok“ profilyje teikiame rekomendacijas apie šeimos laisvalaikio leidimo būdus ir psichologinio mikroklimato gerinimo galimybes šeimose esant karantino laikotarpiui.

Praėjusios savaitės pabaigoje tėveliams ir mokiniams pateikėme išsamią informaciją apie įstaigos darbą karantino laikotarpiu, ugdymo proceso organizavimą, kitus bendruomenės susitarimus. Mūsų žiniomis visi mokiniai turės galimybę t.y. prieigą prie IT, organizuojant nuotolinį mokymą. Mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) kviečiame atsakingai žiūrėti į nuotolinį ugdymą, pasirūpinti, kad mokiniai gilintųsi į mokytojų atsiunčiamą medžiagą, atliktų savarankiškam darbui skirtas užduotis.

Tai – bendra mokyklos ir šeimos sprendžiama problema. Prasidėjus ugdymui, planuojame kartu su mokytojais organizuoti nuotolines vaizdo konferencijas, siekiant įsivertinti, kaip sekasi, išgirsti mokinių ir tėvelių lūkesčius. Kartu su komanda esame pasiruošę labai daug dirbti, turime didelių planų stiprinant bendruomenę, o dabar svarbiausia, kad visi būtume sveiki.

Panašios naujienos

2 Responses

  1. distributor.lt

    Manau problema yra ir tiems, kurie naudoja ganetinai sena kompiuterine iranga. Nes uzduotys siunciamos labai ivairiais formatais, nera nustatytas vienas, bendrai naudojamas visu mokytoju. Tad tikrai iskyla problemu atidarinejant, ypatingai jei turi senesne programine iranga. Nuotolinis ugdymas labai parode ne tik mokytoju ir mokiniu kompiuterinio rastingumo lygi, bet ir naudojamos irangos galimybes.

    Atsakyti

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.