Seimo įsteigta ir jam atskaitinga Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), kurios paskirtis yra užtikrinti, kad valdžios įstaigos ir jose dirbantys asmenys etiškai tarnautų žmonėms, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijai pavedė atlikti tyrimą.

Komisija turėjo išsiaiškinti, ar valdžioje esantys tarybos nariai Nijolė Naujokienė ir jos žentas Paulius Aukštikalnis nepažeidė viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo.

Nurodyti artimi giminystės ryšiai

„… Nurodoma, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario Pauliaus Aukštikalnio sutuoktinė Giedrė Aukštikalnienė yra VšĮ „Kėdainių ligoninė“ darbuotoja. Šiuos duomenis P. Aukštikalnis nurodo ir savo privačių interesų deklaracijoje. Pareiškėjo žiniomis, G. Aukštikalnienė taip pat yra tarybos narės Nijolės Naujokienė dukra. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostatas, G. Aukštikalnienė laikytina artimu asmeniu minėtiems tarybos nariams. …“, – konstatuojama VTEK rašte.

Nenusišalino, nors turėjo

„Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatos deklaruojančiajam draudžia dalyvauti ne tik rengiant ar priimant sprendimus, tačiau ir juos svarstant, taip pat kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines funkcijas, … “ – rašoma iš VTEK į Kėdainių savivaldybės tarybą atkeliavusiame dokumente.

VTEK pavedime įvertinti N. Naujokienės ir P. Aukštikalnio elgesį nurodoma, kad šių metų balandį, savivaldybės tarybos posėdyje bei komitetuose, svarstant Kėdainių ligoninės ataskaitą, ligoninėje dirbančios G. Aukštikalnienės nei mama, nei vyras, būdami rajono savivaldybės tarybos nariais, nenusišalino nuo klausimo svarstymo bei balsavimo, aktyviai dalyvavo svarstyme ir netgi buvo teikiami pasiūlymai.

Taip pat sėkmingai aktyviai uošvė su žentu dalyvavo sprendimų, skiriant VšĮ „Kėdainių ligoninė“ stebėtojų tarybos narius, priėmime.

Išsisuko

Atlikti VTEK pavedimą įvertinti N. Naujokienės ir P. Aukštikalnio elgesį, kaip galimai sukėlusį viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą, Kėdainių r. savivaldybės Etikos komisija susirinko liepos 15 d.

Nors į svarstymą atvyko ir N. Naujokienė, ir P. Aukštikalnis, juos atlydėjusi „saviškių“ kompanija sukėlė panašų į suplanuotą chaosą.

Pirmiausiai N. Naujokienė pateikė prašymą dėl Etikos komisijos pirmininko nusišalinimo. Nusišalinus komisijos pirmininkui, negalėtų vykti posėdis, nes nėra patvirtinto pavaduotojo.

S. Sinickis paprašė VTEK perimti tyrimą.

Pasinaudojo pasiruoštu ginklu

Etikos komisija iki šiol dirba be pirmininko pavaduotojo. Ir tai – valdančiųjų dėka. Komisijos pirmininko S. Sinickio šioms pareigoms teikta patyrusios politikės Virginijos Baltraitienės kandidatūra savivaldybės tarybos valdančiųjų balsų dauguma nebuvo patvirtinta.

„Pavaduotoju turi būti vienas iš komisijos narių, – situaciją dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo aiškino S. Sinickis. – Mačiau vienintelę kandidatūrą, pagal politiko patirtį ir kompetenciją, tai – V. Baltraitienės.“

Etikos komisijoje dirba tarybos nariai S. Sinickis, V. Baltraitienė, Tomas Bičiūnas, Indrė Fiodorova, Aušrelė Kaminskienė, Algimantas Kižauskas; visuomenininkai Vilma Samaitienė, Jolanta Katinienė, Dainius Kižauskas.

Dabar gi, kas galėtų paneigti, kad, žinodama, jog nesant Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo ir nušalinus komisijos pirmininką, posėdis negali įvykti, N. Naujokienė pareiškė nušalinimą komisijos pirmininkui.

Savo koalicijos narių balsų dauguma pabalsuojama dėl komisijos pirmininko nusišalinimo. Posėdis vykti nebegali ir … N. Naujokienė bei P. Aukštikalnis svarstymo dėl supainiotų interesų išvengia.

Paprašė VTEK įsikišimo

Po viso to Kėdainių r. savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkas S. Sinickis raštu kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, pranešdamas, kad dėl tokių, galimai tyčinių, minėtų Kėdainių r. savivaldybės tarybos narių veiksmų, VTEK pavedimo įvykdyti Kėdainiuose neįmanoma.

S. Sinickis paprašė VTEK perimti tyrimą dėl N. Naujokienės ir P. Aukštikalnio galimai pažeisto viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo.

Kito Etikos komisijos posėdžio data kol kas nenumatyta. Laukiama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atsakymo.

Panašios naujienos