Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse bendrovės „Daumantai LT“ vadovai Kėdainių krašto žmonėms įteikė labai prasmingą dovaną – su rajono savivaldybe pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria kraštiečiams skiria ne mažesnę kaip 30 tūkstančių eurų metinę paramą.

Rajono  mero pavaduotoja Olga Urbonienė dėkojo bendrovės „Daumantai LT“ vadovams už sprendimą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Rajono mero pavaduotoja Olga Urbonienė dėkojo bendrovės „Daumantai LT“ vadovams už sprendimą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Pagardų gamintojai tapo antrąja rajono įmone, su kuria rajono savivaldybė pasirašė oficialią bendradarbiavimo sutartį. Pirmieji oficialiai paramą įformino bendrovės „Lifosa“ vadovai.

Pasak bendrovės „Daumantai LT“ direktoriaus Roberto Neimonto, jo vadovaujama įmonė jau daugelį metų užsiima labdaringa veikla. Pagardų gamintojai per savaitę gauna ne mažiau dviejų prašymų padėti, paremti įvairius projektus ar „nupirkti“ atskiras bėdas. „Esame vieni iš didžiųjų socialinės, kultūrinės srities ir bendruomenės reikalų mecenatų Kėdainių rajone. Mums labai svarbu, kokioje aplinkoje mes patys gyvename, dirbame ir kur auga mūsų vaikai.

Kasmet labai įvairiomis formomis skiriame tikrai solidžias paramos sumas. Jau kelerius metus iš eilės kasmet skiriama maždaug apie 150 tūkstančių eurų paramai. Vertinant pagal įmonės apyvartą ir dirbančių žmonių skaičių bei skaičiuojant vienam darbuotojui paramos lėšas – skiriama suma yra gana solidi“, – sakė R. Neimontas.

Partnerystės sutartį pasirašė rajono mero pavaduotoja O. Urbonienė ir bendrovės „Daumantai LT“ direktorius R. Neimontas (dešinėje).

Partnerystės sutartį pasirašė rajono mero pavaduotoja O. Urbonienė ir bendrovės „Daumantai LT“ direktorius R. Neimontas (dešinėje).

Bendrovės „Daumantai LT“ technikos direktorius Romanas Seliava priminė, kad pagardų gamintojų paramos sritys labai plačios: „Per visus 25 –erius įmonės gyvavimo metus  rėmėme krepšinį, futbolą, vaikų užimtumą, jaunimą, gabius vaikus, prevencines programas, neįgaliuosius, paraplegikus, švietimą, kultūrą. Esame užmezgę draugiškus ryšius su kai kuriomis mokyklomis – Josvainių gimnazija, „ Aušros“ progimnazija – šefuojame Kėdainių krašto muziejų, Daugiakultūrį centrą. Visada ieškojome įdomių bendros veiklos formų, steigėme premijas ir kitaip teikėme paramą.“

Bendrovė „Daumantai LT“ padeda tiek rajono, tiek visos šalies sportininkams bei muzikantams – dosnūs rėmėjai įgyvendino socialinės atsakomybės „Ateities čempionų“ projektą, prisidėjo prie kėdainiečių pamėgto festivalio „Broma Jazz“.

Bendradarbiavimo sutartimi UAB „Daumantai LT“ įsipareigojo skirti Kėdainių rajono savivaldybei ne mažesnę kaip 30 000 eurų paramą, sudarant atskiras paramos sutartis. Rėmėjų prašymu parama turėtų būti skirta skatinti žmonių pilietiškumą, aktyvumą, įsitraukimą ir dalyvavimą nevyriausybinių organizacijų veikloje bei sprendimų priėmimo procesuose, gerinti socialinę aplinką ir medicininių paslaugų prieinamumą, vystyti švietimą ir įgyvendinti gabių vaikų ugdymo projektus, teikti paramą žmonių verslumo vystymui ir jų užimtumo skatinimui. „Tai, kad padedame savivaldybei, nereiškia, kad ateityje atsiribosime nuo kitų paramos projektų. Mes pasiliekame sporto rėmimo iniciatyvas“, – sakė bendrovės „Daumantai LT“ vadovas R. Neimontas.

Iš savivaldybės pusės sutartį pasirašiusi rajono mero pavaduotoja Olga Urbonienė dėkojo verslininkams už gražią dovaną: „Paramos savivaldybei tikrai reikia. Mes įgyvendiname daugybę įvairių socialinių, švietimo bei kultūros projektų. Džiugu, kad atsiranda partnerių, kurie pasiryžę pagerinti mūsų krašto gyventojų gyvenimo kokybę.“