Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnams sustabdžius transporto priemonę ir nustačius, kad išmetamųjų dujų kiekis viršija ribines vertes, techninės apžiūros dokumento galiojimas bus panaikinamas po 7 darbo dienų nuo sprendimo surašymo momento, o ne po 48 val., kaip yra nustatyta dabar. Šis pakeitimas įsigalios nuo rugpjūčio 1 d. Apie transporto priemonių patikrinimų pradžią AAD informuos atskirai.

Tai numato Lietuvos transporto saugos administracijos birželio 25 d. patvirtinti Transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo pakeitimai.

Techninės apžiūros dokumento galiojimas bus naikinamas, jei per 7 darbo dienas nebus atliktas išmetamųjų dujų patikrinimas techninės apžiūros sotyje ir nebus patvirtinta, kad transporto priemonės išmetamųjų dujų kiekis neviršija nustatytų ribinių verčių.

Aplinkos ministerija primena, kad nuo šių metų pradžios įsigaliojo Saugaus eismo automobilių keliais ir Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pakeitimai. AAD pareigūnai įgijo teisę stabdyti lengvuosius, krovininius automobilius ir autobusus ir tikrinti  jų į aplinką išmetamų dujų – anglies monoksido (transporto priemonių su benzininiais vidaus degimo varikliais), dūmingumo (transporto priemonių su dyzeliniais vidaus degimo varikliais) atitiktį nustatytiems ribiniams dydžiams, o nustačius jų viršijimą –  panaikinti techninės apžiūros dokumentų galiojimą.

AAD specialistai parengė  transporto priemonių taršos kontrolės atmintinękurioje atsakyta į dažniausiai visuomenės užduodamus klausimus.Atmintinėje išsamiai pristatomas automobilių stabdymo ir tikrinimo procesas, pateikiama informacija, kaip reikės elgtis vairuotojui, jei aplinkosaugininkai nustatys taršos viršijimo atvejus, atsakoma į kitus aktualius klausimus.

Aplinkos ministerijos inf. ir nuotr.