Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad tirtose rajono maudyklose vanduo atitiko higienos normos reikalavimus.

Biuras, bendradarbiaudamas su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, rajono teritorijoje maudymosi sezono metu stebi vandenį maudyklose. Maudyklų vandens kokybės rodikliai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” nustatytus reikalavimus.

Tyrimai atliekami siekiant nustatyti vandens mikrobiologinę taršą (žarnyno enterokokų, žarnyno lazdelių (E. coli) skaičių). Taip pat tiriamas smėlis dėl parazitologinių parametrų.

Pastarąjį kartą atlikti tyrimai parodė, kad Ašarėnos tvenkinio, Pėdžių karjero ir Barupės tvenkinio Pelėdnagių sen., Babėnų karjero, Nevėžio upės ties Skongalio g. ir ties Justinavos sodais, Keleriškių tvenkinio, Bartkūniškio tvenkinio Kėdainių sen., Nevėžio upės ties Pašilių sodais Pelėdnagių sen., Šušvės upės Josvainių sen., Akademijos tvenkinio Dotnuvos sen., Angirių tvenkinio Josvainių sen., Gudžiūnų tvenkinio ir Miegėnų tvenkinio Gudžiūnų sen., Nevėžio upės Surviliškio sen., Aristavos tvenkinio ir Juodkiškio tvenkinio Vilainių sen., Dvariškių karjero Truskavos sen., Krakių tvenkinio Krakių sen. maudyklų vandens kokybė atitiko higienos normos reikalavimus, todėl jose galima maudytis.

Maudyklų vandens tyrimai atliekami kas dvi savaites visą vasaros sezoną.

Kėdainių VSB, „Kėdainių mugės“ inf.