Pirmadienį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikantys abiturientai galėjo rinktis rašyti rašinį apie asmeninę savivertę, moterų vaizdavimą literatūroje, žemdirbišką kultūrą ir visuomenės tobulinimą, pranešė Nacionalinė švietimo taryba (NŠA).

Egzamino metu abiturientams buvo pasiūlytos dvi samprotavimo ir dvi literatūrinio rašinio temos.

Laikiusieji valstybinį brandos egzaminą iš samprotavimo rašinio užduočių galėjo rinktis temą „Nuo ko priklauso asmens savivertė?“ ir kaip rekomenduotinus pasirinkti autorius Balį Sruogą, Jurgį Kunčiną, arba temą „Ar žemdirbiškoji kultūra aktuali šiuolaikiniam žmogui?“, kuriai rekomenduota pasirinkti šiuos autorius: Kristijonas Donelaitis, Marius Katiliškis.

Nusprendusieji rinktis literatūrinį rašinį galėjo imtis temos „Moters vaizdavimas literatūros kūriniuose“ arba „Visuomenės tobulinimo siekiai literatūroje“. Rekomenduoti pasirinkti pirmosios temos autoriai – Šatrijos Ragana, Antanas Škėma. Antrajai temai rekomenduoti autoriai – Martynas Mažvydas, Marius Ivaškevičius, pažymima pranešime.

Abiturientams, laikiusiems mokyklinį brandos egzaminą, buvo pasiūlytos šios samprotavimo rašinio temos: „Kada prireikia drąsos?“ (rekomenduojami autoriai Jurgis Savickis, Bronius Krivickas) ir „Kuo žmogui svarbi šeima?“ (rekomenduojami pasirinkti autoriai – Juozas Tumas-Vaižgantas, Juozas Aputis).

Iš literatūrinio rašinio užduočių kandidatai galėjo rinktis iš šių dviejų temų: „Seno žmogaus vaizdavimas lietuvių literatūroje“ ir „Svajonės reikšmė literatūroje“ bei remtis Jonu Biliūnu, Vincu Krėve (pirmoji tema), Maironiu, Mariumi Katiliškiu (antroji tema) kaip rekomenduojamais autoriais.

NŠA primena, kad iš viso lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą laikė daugiau nei 26 tūkst. kandidatų.

Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą laikyti pasirinko 17 364 abiturientai, mokyklinį – 8 852.

Pernai valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą išlaikė 92 proc. kandidatų, šimtukus gavo 379 kandidatai.

ELTA

Panašios naujienos