Gruodžio 1-osios duomenimis, Užimtumo tarnybos Kėdainių klientų aptarnavimo skyriuje buvo registruoti 1175 ilgalaikiai bedarbiai.

„Jei nuo metų pradžios stebėjome vis augantį ilgalaikį nedarbą, tai paskutiniuosius du mėnesius Kėdainių rajone fiksuojamas ilgalaikio nedarbo mažėjimas. Prieš mėnesį klientų aptarnavimo skyriuje turėjome 1250 asmenų, kurie buvo ilgalaikiai bedarbiai, o per lapkritį jų skaičius sumažėjo 75“, – teigė Užimtumo tarnybos Kėdainių klientų aptarnavimo skyriaus vedėja Irena Petraitienė.

Ilgalaikiai bedarbiai – gyventojai iki 25 metų, gyventojai, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, taip pat asmenys nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė nei 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. 

Pasak I. Petraitienės, siekdami sugrąžinti ilgai nedirbančius asmenis į darbo rinką, Užimtumo tarnybos Kėdainių klientų aptarnavimo skyriaus specialistai susiduria su socialiniais ir psichologiniais veiksniais. Tad, norėdami padėti ilgai nedirbantiems gyventojams susirasti darbą, specialistai per užimtumo didinimo programas aktyviai bendradarbiauja su vietos savivalda bei socialiniais partneriais.

„Taikome aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir, tik pašalinus svarbiausias kliūtis įsidarbinti, teikiamos tarpininkavimo įdarbinant paslaugos“, – pastebėjo I. Petraitienė.

Užimtumo tarnybos duomenimis, gruodžio 1 d. Kėdainių rajone buvo registruoti 2923 darbo ieškantys asmenys, o tai – 124 mažiau nei prieš mėnesį.

Gruodžio 1 d. registruoti bedarbiai sudarė 10,9 proc. nuo visų savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų. Bendrasis registruotas nedarbas per lapkritį mažėjo 0,5 procentiniais punktais. 

Per šių metų lapkričio mėnesį darbdaviai Kėdainių rajone registravo 277 laisvas darbo vietas. Darbo rinkai įtaką daro sezoniškumas ir paprastai, baigiantis rudens sezonui, registruojama mažiau laisvų darbo vietų – šį lapkritį darbo jėgos paklausa, palyginti su spaliu, mažėjo 36 proc.

Daugiausia darbo pasiūlymų pateikta kvalifikuotiems darbuotojams – virėjams, sandėlininkams, įvairaus profilio statybininkams, mėsos išpjaustytojams, mėsininkams. Taip pat buvo ieškoma lopšelio-darželio auklėtojo, pardavimų vadybininkų, vairuotojų, dailidžių ir stalių, socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojo padėjėjo, psichologo.

Užimtumo tarnybos specialistams bendradarbiaujant su darbdaviais per lapkričio mėnesį įdarbinti 255 Kėdainių rajono gyventojai (42 asmenimis mažiau, palyginus su spalio mėn.). Daugiausia asmenų įsidarbino pardavėjais, pagalbiniais darbuotojais, nekvalifikuotais apdirbamosios pramonės darbininkais, plataus profilio statybininkais, suvirintojais.

Paklausta, kokių veiksmų imamasi Kėdainių užimtumo tarnyboje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikus pasiūlymą atskirti pasirengusius ir nepasirengusius dirbti asmenis, aiškiai apibrėžiant, kokiais atvejais žmogui suteikiamas ir panaikinamas bedarbio statusas, bei nuo Užimtumo tarnybos nuimti socialinių išmokų ar sveikatos draudimo dalybų naštą, I.Petraitienė atkreipė dėmesį, kad pandemija esą reikšmingai yra pakeitusi šalies darbo rinkos situaciją.

„Iš vienos pusės, tai atvėrė daug naujų galimybių, tačiau tuo pat metu padidino takoskyrą tarp labiausiai pažeidžiamų asmenų ir kitų šalies gyventojų. Užimtumo tarnyba palaiko ir aktyviai dalyvauja rengiant bet kokius užimtumo rėmimo sistemos pokyčius.

Tačiau numatomi pokyčiai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencija. Taip pat verta pažymėti, kad Užimtumo tarnyba nemoka jokių socialinių išmokų“, – kalbėjo I. Petraitienė.

Panašios naujienos