Sulig pasauline vargstančiųjų diena prasidėjo kasmetinė Carito organizacijos vykdoma akcija „Gerumas mus vienija“. Bažnyčiose buvo pašventintos specialiai šiai akcijai pagamintos žvakutės, kurios bus dalijamos žmonėms, savo auka prisidėjusiems prie Carito savanorių vykdomos veiklos, besirūpinant sunkiai besiverčiančiomis šeimomis, vienišais sene­liais, ligoniais, įvairių nelaimių ištiktais žmonėmis.

Netrukus prasidėsiantis adventas kviečia atverti savo širdis gerumui, pastebėti tuos, kurie ko nors stokoja, skirti laiko savanorystei ar savo auka paremti organizacijas, kad šios galėtų suteikti pagalbą jos prašantiems asmenims.

Akcijos „Gerumas mus vienija“ simbolis – specialiu užrašu pažymėtos žvakutės, kurias savo rankomis Vilniaus arkivyskupijos Carito žvakių dirbtuvėse lieja socialinę atskirtį patiriantys žmonės. Už simbolinę auką įsigydami žvakelę ne tik padedame jiems sugrįžti į pilnavertį gyvenimą, bet ir ištiesiame pagalbos ranką daugybei kitų į sudėtingas gyvenimo situacijas patekusių žmonių.

Surinktos lėšos –
stokojančiųjų poreikiams

Kaip pasakojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Carito vadovė Lina Zakaravičienė, už geros valios žmonių paaukotas lėšas sunkiai gyvenantiems kraštiečiams yra perkami maisto produktai, vaistai, kartais ir mokykliniai reikmenys.

Žvakutes su užrašu „Gerumas mus vienija“ žmonės įžiebia ant adventinio vainiko arba Kūčių stalo, siunčia į užsienį, kam nors dovanoja ar neša uždegti į kapus. (L. Pranckevičiūtės nuotr.)

„Akciją „Gerumas mus vienija“ vykdome ne vienerius metus. Už žvakutę žmonės aukoja tiek, kiek gali: kas eurą, kas galbūt ir 10 eurų nepagaili. Pavyksta surinkti apie 500, kartą buvo net 700 eurų, kurie labai praverčia, vykdant mums patikėtą misiją rūpintis vargstančiaisiais. Dėkoju kiekvienam aukojančiajam, be jūsų mūsų galimybės padėti žmonėms būtų ribotos.

Taip pat noriu pasakyti didelį ačiū parapijos klebonui Norbertui Martinkui, kuris labai daug mums padeda, truputį paramos sulaukiame ir iš arkivyskupijos“, – teigia parapijos Carito vadovė.

Žvakutės siunčiamos ir į užsienį

Šiemet išlieta net 75 tūkstančiai žvakučių su užrašu „Gerumas mus vienija“, kurios pasklis po visą Lietuvą ir pasieks net užsienyje gyvenančius tautiečius.

„Šias žvakutes žmonės įžiebia ant adventinio vainiko arba Kūčių stalo, net ir į kapus neša uždegti. Taip pat dažnai šios žvakutės, kaip artimo meilės ir gerumo išraiška, yra siunčiamos į užsienį, norint sukurti bendrystės jausmą su ten gyvenančiais artimaisiais ar draugais.

Jau antrus metus turime kelių spalvų žvakučių. Vyresnio amžiaus žmonės labiau pageidauja baltų, jaunesni nori violetinės, rožinės ar raudonos spalvos žvakelių. Jos yra platinamos bažnyčiose, parapijų raštinėse, o gruodžio mėnesį Carito savanoriai budės ir „Maximos“ parduotuvėse, kad akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelių galėtų už auką įsigyti ir tie žmonės, kurie galbūt rečiau užsuka į bažnyčią“, – pasakojo caritietė Lina Zakaravičienė.

Savanoriauja ir jaunimas

Į Carito veiklą aktyviai įsilieja įvairių rajono parapijų: Šv. Juozapo, Šv. Jurgio, Šventybrasčio, Labūnavos, Krakių, Surviliškio gyventojai. Savanorių gretose ne tik vyresnio amžiaus žmonės, bet ir jaunimas. Pavyzdžiui, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Carite gerumo darbus vykdo 12 jaunuolių, kurių amžius nuo 14 iki 25 metų. Jaunieji caritiečiai susirenka kiek­vieną penktadienį ir dirba po keletą valandų. Kai reikia, savanoriauja „Maisto banko“ akcijose, vykdo įvairias akcijas, savo apsilankymu suteikia džiaugsmo vienišiems asmenims.

„Yra jaunuolių, kurie savanoriauja ne vienerius metus, susirenka net ir per vasaros atostogas, nes mato tame prasmę, žino, kad jų darbai kai kam yra be galo svarbūs. Matau, kaip stengiasi šie jaunuoliai ir džiaugiuosi, kad jie nori padėti žmonėms“, – su dėkingumu kalbėjo L. Zakaravičienė, kviesdama ir kitus kraštiečius prisidėti prie Carito vykdomų gerumo darbų.

Prieškalėdinei akcijai – jau 25-eri

Akcija „Gerumas mus vienija“ mūsų šalyje vykdoma jau ketvirtį amžiaus. Tai tik patvirtina, kad gerumo jausmas žmonių širdyse neišseko. Palaikyti šią gražią tradiciją ragina ir dvasininkai.

„Tegul šių metų Caritas gerumo žvakučių šviesa suteikia jaukumo Jūsų namams, stiprina vienybę varge ir teikia taikaus pasaulio viltį, kurios taip esame reikalingi šiuo nelengvu laiku“, – į geros valios žmones kreipėsi Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kviesdamas visus dalintis gerumu, prisidėti prie Carito veik­los ar kitų meilės artimui darbų savo bendruomenėse.

Carito rengiama akcija „Gerumas mus vienija“ tęsis iki Advento pabaigos. Įsigijus žvakutę, ją galima ir kam nors padovanoti, taip parodant, kad neturi būti užmirštas nė vienas žmogus. Tiems, kurie neišgali paaukoti, žvakutė bus padovanota, kad šis vilties žiburys spindėtų kiekvienuose, net ir labiausiai varginguose namuose.

Titulinė nuotrauka: Vargstančiaisiais besirūpinančio Carito veikloje aktyviai dalyvauja ir jaunimas.

Panašios naujienos