Anapilin išėjo iškilus kėdainietis, Kėdainių krašto garbės pilietis, Krašto kultūros premijos laureatas Vitolis Laumakys.

V. Laumakys gimė 1929 m. spalio 22 d. Kaune. 1948 m. baigė gimnaziją sidabro medaliu. Mokėsi Kauno politechnikos institute. 1948 m. spalio 15 d. buvo suimtas ir ištremtas į Vorkutą. Iš Vorkutos grįžo 1955 m. 1956–1961 m. mokėsi Kauno medicinos institute, kur įgijo gydytojo stomatologo specialybę. Atvyko dirbti į Kėdainių ligoninę, kurioje išdirbo iki 1996 metų.

V. Laumakys buvo 1990–1994 m. 1-ojo šaukimo Kėdainių rajono tarybos narys.

1962 m. Kėdainiuose V. Laumakys su bendraminčiais įkūrė mėgėjišką liaudies kino studiją „Mėgėjas“, kur buvo sukurti turintys išliekamosios vertės 35 filmai: vaidybiniai – „Te visad šviečia saulė“, „Bičiulis, brolis“, dokumentiniai – „Gervės skrenda šiaurėn“, „Berlincheno trikampis“, „10 mėnesių ir 10 dienų“, „Pro memoria“, „Aristavos raguotis“, „Kėdainių kronikos“ ir kiti. Dalyvavo daugybėje mėgėjiško kino festivalių. Laisvai bendraujantis 4 kalbomis, dirbo tarptautinėse vertinimo komisijose Austrijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Latvijoje, Kroatijoje. Nuo 1964 m. Lietuvos kino mėgėjų sąjungos narys.

„Mėgėjo“ filmai išsiskiria menine verte, formos originalumu, jų kūrimo aplinkybėmis ir metodais. Šie filmai – ne tik unikalus XX a. Kėdainių istorijos šaltinis, bet ir reikšmingas mėgėjiško meno pavyzdys bei tikras įkvėpimo šaltinis šiandienos kino mėgėjams. 2013 m. „Mėgėjo“ filmų kolekcija pripažinta nacionalinės reikšmės dokumentiniu paveldu ir įrašyta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Į nacionalinį registrą įtraukiami unikalūs ir nepakeičiami dokumentinio paveldo objektai.

Vitolis Laumakys ne tik gydytojas, kino mėgėjas, bet ir poetas. Jo straipsnius ir eilėraščius spausdino laikraščiai „Mugė“, „Kėdainių garsas“, „Rinkos aikštė“, „Kauno žinios“, „Lietuvos aidas“, almanachai-LKRS (1998), (2003), (2008), www.ekuryba.lt -Kūryba-2005.

Nuo 1998 m. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, 1998–2000 m. Kėdainių literatų klubo „Varsna” vienas įkūrėjų, pirmininkas, nuo 1999 m. Kėdainių Rotary klubo sekretorius.

Išleistos V. Laumakio knygos: „Apie gyvenimą ir save“, monografija, 1987; „Dalgis sėjantis rugius, eilėraščiai, 1996; „Gintarinis švilpesys“, „Probiržės, Įkvėpimai“, „Iškvėpimai, eilėraščiai, 1996,1999; „Tokioms čia vietos nėra“ (mamos dramatiškų atsiminimų motyvais), 2003; „Kėdainių motyvas“, eilėraščiai, 2004; „Toptelėjimai“, parapublicistika, 2005; „Pusnies degimas“, eilėraščiai, 2009; „Kėdainių kino studija „MĖGĖJAS“, albumas, 2012; „Smėlio laikas“, eilėraščiai, 2013; „Beveik viskas“ 2021; ,,Toptelėjimai“, įžvalgos, 2022.

Priminsime, kad vos prieš dvi savaites Amžinybėn iškeliavo ir artimas V. Laumakio bičiulis Adolfas Morėnas. Abu šviesuoliai nuveikė daug darbų, kurie garsino Kėdainius ir Lietuvą.

Kėdainių rajono savivaldybės inf. ir nuotr.