Vienas iš Tarybos posėdžiui parengtų klausimų šį kartą jo nepasiekė – jį nutarta atidėti ir iš darbotvarkės išbraukti.

Kritikos ir pastabų projektas „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ sulaukė dar komitetuose.

Rajono politikai pastabas išsakė dėl neatsakingai paruošto sprendimo projekto ir siūlė jį atidėti kitam mėnesiui. Kaip teigė sprendimo projektą pristačiusi Švietimo skyriaus vedėja Vilma Dobrovolskienė, projektas yra teikiamas dėl kelių esminių pakeitimų, tarp kurių – konkurso organizavimo tvarka, lėšų skyrimo ir naudojimo eiga, sukonkretintos kasmet teikiamos programos ir kiti.

Tačiau komitetuose daug klausimų kilo dėl neaiškumo kalbant apie nevyriausybines organizacijas ir jų galimybes organizuoti stovyklas, taip pat dėl to, kad šis klausimas prieš teikiant Tarybai nebuvo aptartas su nevyriausybinėmis organizacijomis. Tarybos nariai išsakė ir kitas pastabas – neaiškūs stovyklų vertinimo kriterijai, už juos skiriami balai, pats projektas paruoštas neišsamiai, o atsakymai į kai kuriuos jiems kylančius klausimus yra ne visai aiškūs.

Panašios naujienos