Praėjusį penktadienį Kėdainių rajono savival­dybės taryba pagaliau pradėjo naudotis elektronine balsavimo sistema nuotoliniuose posėdžiuose. Tačiau tarybos nariai karantino laikotarpiu vieną balsavimą vis tik atliko „gyvai“ – vidury posėdžio nuvykę į savivaldybės patalpas.

Slaptu balsavimu savivaldybėje buvo patvirtintas administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Politinio pasitikėjimo

Naujasis pavaduotojas – Vytautas Grigas, vasario 2 d. atšventęs 65-tąjį gimtadienį, darbą savivaldybės administracijoje pradės vasario 3 d. Iki šiol dešimtmetį jis dirbo Dotnuvos seniūnijos seniūnu.

Administracijos direktoriaus pavaduotojo vieta atsilaisvino praėjusių metų spalį iš jos pasitraukus Danutei Mykolaitienei.

V. Grigas šioms pareigoms patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Jam nustatytas 15,5 pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) ir priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus teisės aktų nustatyta tvarka. Tai būtų apie pusketvirto tūkstančio eurų mėnesinis darbo užmokestis. Kaip skelbiama savivaldybės internetinėje svetainėje, 2020 m. III ketvirtį administracijos direktoriaus pavaduotojo atlyginimas buvo 3426,99 Eur (2019 m. – 3354,86).

Balsuoti už Darbo partijos deleguotą darbuotoją į savivaldybę nuvyko 15 iš 27 tarybos narių. 14 balsavo „ už“, vienas – „susilaikė“.

Darbotvarkė – svarbiau už gyvybę

Dvylika tarybos narių, nenorėdami pažeisti karantino sąlygų, balsuoti „gyvai“ į savivaldybę vidury nuotolinio tarybos posėdžio nevyko.
Dar prieš prasidedant tarybos posėdžiui, tvirtinant darbotvarkę, Liberalų frakcija siūlė balsavimą savivaldybėje palikti paskutiniu darbotvarkės klausimu.

Saulius Sinickis kreipėsi į kolegas: „Prisiminkite, kokia yra situacija. Mes vidury posėdžio turėsime visi važiuoti į savivaldybę, o paskui iškart grįžti į namus, kur yra šeimos, arba į darbotvarkes, kur – kolegos, keldami riziką išplėsti susirgimo mastą rajone.“

Pusę tarybos posėdžio strigusi elektroninė balsavimo sistema pagaliau pradėjo veikti ir tarybos darbas akivaizdžiai paspartėjo.

Liberalai nukelti balsavimą savivaldybėje posėdžio pabaigai siūlė dar ir dėl to, kad yra tarybos narių, posėdyje nuotoliniu būdu dalyvaujančių iš savo namų kaimiškose rajono vietovėse, kai kurie – iš darboviečių kituose šalies miestuose, yra ir iš kitos šalies.

Meras nepritarė tarybos narių siūlomoms darbotvarkės pataisoms.

Gerbia, bet nepaiso

Karolina Štelmokaitė paprašė mero paaiškinti, kodėl daromas chaosas tarybos posėdyje? Kodėl pakvietęs tarybą į nuotolinį posėdį, jį nutraukia ir vėl tęsia?

„Man atrodo, tam turi būti svarbios priežastys, – nuogąstaudama ir dėl posėdžio pabaigoje numatyto Bendrojo plano svarstymo, mero klausė tarybos narė. – Pamačius tokią darbotvarkę man pirmiausiai kilo mintis, kad jūs tiesiog nenorite, kad į esminius klausimus būtų atkreiptas dėmesys. Siekiate, kad kuo mažiau tarybos narių dalyvautų jų priėmime, nes yra tikimybė, kad ne visi tarybos nariai po pertraukos, balsavimo savivaldybėje, sugrįš į nuotolinį posėdį.“

Meras neturėjo logiško paaiškinimo. Teištarė: „Ačiū, Karolina. Čia buvo jūsų nuomonė. Mes ją gerbiame.“

Sistema slapta stebėtojams

Pusę tarybos posėdžio strigusi elektroninė balsavimo sistema pagaliau pradėjo veikti ir tarybos darbas akivaizdžiai paspartėjo.

Tačiau posėdį stebintiems – visuomenei, žiniasklaidai, suinteresuotiems asmenims – tarybos narių balsavimas tapo „slaptu“, nes balsavimo lentelė ekrano langelyje matosi, bet neįskaitoma. Tarybos nariai paprašė posėdį vedančio mero skelbti, kaip kas kuriuo klausimu balsuoja. Tačiau to nebuvo daroma.

Panašios naujienos