Lietuvoje gyvenančių žemiau skurdo ribos skaičius auga, tokie Statistikos departamento duomenys. Pernai, palyginti su 2017 m., skurdo rizikos riba padidėjo 12,4 proc. Dvylika tūkstančių – tiek lietuvių pernai gyveno žemiau absoliutaus skurdo ribos. O mūsų rajone mažas pajamas gauna beveik pusantro tūkstančio kėdainiečių.


Ką rodo šalies statistika?

Skurdo rizikos riba 2018 m. buvo 345 Eur per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui, 724 Eur – šeimai, kurią sudaro du suaugusieji ir du vaikai iki 14 metų amžiaus.

Mieste skurdo rizikos lygis 2018 m. siekė 18,8 proc., o kaime – net 31,3 proc. Aukštesniam skurdo rizikos lygiui kaime įtakos šiek tiek turėjo tai, kad į pajamas nebuvo įskaičiuotos iš žemės ūkio veiklos gautos pajamos natūra, kurios turėjo įtakos dalies žemdirbių ir kitų kaimo namų ūkių gyvenimo lygiui .

Kėdainių rajone daugiausia pagalbos reikia pensinio amžiaus asmenims, neįgaliesiems asmenims, vienišiems tėvams, auginantiems nepilnamečius vaikus. Ir nors vargstančiųjų skaičius bėgant metams šiek tiek mažėja, daugiausia tai lemia aktyvesnė žmonių darbo paieška ir paskutinę viltį praradusiųjų gyventi bent kiek oriau emigracija.

Bendras skurdo rizikos lygis, palyginti su 2017 m., nepasikeitė. Mieste jis padidėjo 1,5 procentinio punkto, kaime – sumažėjo 3,1 procentinio punkto.

Sunkiausia vieniems su vaikais

Namų ūkiuose su vaikais skurdo rizikos lygis 2018 m. siekė 18,8 proc. ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 2,4 procentinio punkto. Šeimose be vaikų skurdo rizikos lygis per metus padidėjo 2,5 procentinio punkto ir 2018 m. sudarė 27 proc. Pagal namų ūkio sudėtį atsidurti skurde dažniausiai rizikavo asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuos sudarė vienas suaugęs asmuo ir išlaikomi vaikai (skurdo rizikos lygis – 46,8 proc.) ir vieni gyvenantys asmenys (50,7 proc.).

Tarp dirbančių asmenų žemiau skurdo rizikos ribos buvo 8,1 proc. gyventojų, tarp bedarbių – 62,3 proc., tarp senatvės pensininkų – 41,7 proc. Dirbančių asmenų skurdo rizikos lygis, palyginti su 2017 m., sumažėjo 0,4 procentinio punkto, bedarbių asmenų – padidėjo 0,8, o senatvės pensininkų – 5 procentiniais punktais.


Minimalus atlyginimas neapsaugo

Statistikos departamento duomenimis, dirbančių asmenų skurdo rizikos lygio mažėjimui įtakos turėjo išaugęs darbo užmokestis ir sumažėjęs nedarbas. Tačiau darbas už minimalų atlyginimą neapsaugojo nuo skurdo rizikos: iš minimalios algos atėmus pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, disponuojamosios pajamos, neturint pajamų iš kitų šaltinių, būtų mažesnės už skurdo rizikos ribą.

Senatvės pensininkų skurdo rizikos lygio padidėjimą nulėmė išaugusių darbo pajamų nulemtas skurdo rizikos ribos padidėjimas ir santykinai mažesnis senatvės pensijų augimas. Vidutinė senatvės pensija pajamų tyrimo laikotarpiu (2017 m.) buvo 277,2 Eur ir sudarė 80,4 proc. skurdo rizikos ribos.

Veikia paramos programa

Kėdainių rajone daugiausia pagalbos reikia pensinio amžiaus asmenims, neįgaliesiems asmenims, vienišiems tėvams, auginantiems nepilnamečius vaikus.

Kėdainių rajono visuomeninės organizacijos aktyviai dalyvauja „Maisto banko“ akcijoje, kurios metu paaukotais maisto produktais palengvina vargstančių savo bendruomenės narių gyvenimą.

Rajone veikia Socialinės paramos programa, kurioje numatytos priemonės, skirtos gyventojų skurdo mažinimui.

Tai – vienkartinė parama, socialiai remtinų asmenų maitinimas, pirties paslauga, hemodializuojamų ligonių pavežėjimas, transporto paslaugų neįgaliems asmenims organizavimas, televizijos laidų pritaikymas klausos negalią turintiems asmenims ir kt.

Be to, nepanaudotos piniginei paramai lėšos pagal atskiras priemones taip pat yra skiriamos sunkiai besiverčiantiems gyventojams. Tokia parama apima šeimoje ir bendruomenėje teikiamą pagalbą vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms; neįgaliųjų socialinę integraciją; užimtumo didinimo programų įgyvendinimą; savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrą, rekonstravimą ir remontą; socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimą ir darbo sąlygų gerinimą.


Mažėjimą lemiantys faktoriai

Mūsų rajone gaunančių mažas pajamas skaičius mažėja. Vidutinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius per dešimt 2019 metų mėnesių siekė 1239. 2016 m. pašalpas gavo 1745 gyventojai, 2017 m. – 1456, 2018 m. – 1427.

Paramos gavėjų skaičiaus mažėjimą lemia įvairūs faktoriai. Tai – darbo užmokesčio augimas, didesnė emigracija, aktyvesnis žmonių įsidarbinimas.

2019 m. lapkričio 5 dienos duomenimis, piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius: socialinė pašalpa skirta 1064 kėdainiečiams (2019 m.  per 10 mėn. vidutinis gavėjų skaičius – 1239 asmenys), būsto  šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skirtos 3073 gyventojams.

Kasmet kompensacijas būsto šildymui gauna panašus skaičius – puspenkto tūkstančio kėdainiečių. Šių metų spalį tokios paramos sulaukė 1457 asmenys.

Pastaruosius keletą metų šios kompensacijos rūšies gavėjų skaičiaus dinamika išlieka panaši. 2016 m. kompensacijų šildymui gavo 4548 žmonės, 2017 m. – 4419, 2018 m. – 4675.

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius rajone taip pat išlieka panašus pastaruosius keletą metų. 2016 m. jį gavo 1625 moksleiviai, 2017 m. – 1289, 2018 m. – 1320, o pirmus tris 2019 m. ketvirčius – 1597.


Kokie pašalpų dydžiai

Daugiausia paramos reikia pensinio amžiaus asmenims, neįgaliesiems asmenims, vienišiems tėvams,  auginantiems nepilnamečius vaikus.

Vienkartinė parama būtinoms gydymo išlaidoms kompensuoti siekia iki 304 Eur, maksimalus socialinės pašalpos dydis – 122 Eur, minimali socialinė pašalpa yra 1,45 Eur.

Galima kreiptis dėl vienkartinės piniginės paramos. Ji skiriama gydymo išlaidoms iš dalies kompensuoti, kai pajamos vienam asmeniui neviršija 366 Eur, ortopedijos techninėms priemonėms kompensuoti, kai pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 266 Eur, ir dėl sunkios materialinės padėties, kai pajamos vienam asmeniui neviršija 122 Eur per mėnesį.

Svarstys naujame biudžete

Prie lengvesnio dalies rajono žmonių, ypač auginančių mokyklinio amžiaus vaikus, taip pat pensinio amžiaus ir neįgaliųjų, gyvenimo prisidėtų ir prieš savivaldos rinkimus žadėtas nemokamas visuomeninis transportas bei neformalusis mokinių ugdymas.

Į šį klausimą „Kėdainių mugė“ sulaukė tokio mero Valentino Tamulio atsakymo: „Šiuo metu yra atliekami skaičiavimai. Svarstant kitų metų biudžetą bus teikiami siūlymai.“

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.