Iš daugiabučių namų gyventojų tikimasi atsakingo ir šeimininkiško požiūrio į savo gyvenamąją aplinką. Tačiau nejaugi valdininkams patogiausia, kad tas požiūris apsiribotų tik šaligatvių nušlavimu, šiukšlių surinkimu ar laiptinių remontais? Nejaugi žmonių bandymai paveikti lyg buldozeris besiritančią kiemų renovacijos mašiną – beviltiški ir atsimuša į sausus biurokratų atsakymus?

Susiaurėjo pravažiavimas

J. Basanavičiaus g. 104-ojo daugiabučio namo gyventojai džiaugiasi besibaigiančia kiemų renovacija, tačiau vienas iš jos rezultatų kelia problemų. Į „Kėdainių mugės“ redakciją kreipėsi šio namo gyventojas Stasys, kuris papasakojo, kad remontuojant ir naujai asfaltuojant kiemą ties posūkiu į namą reikšmingai susiaurėjo pravažiavimas.

Plotis sumažėjo renovacijos metu įrengto naujo šaligatvio ties elektros transformatorine sąskaita. Kitoje posūkio pusėje atsirado trikampio formos žalioji zona, kuri taip pat pravažiavimą susiaurino.

„Ne tik mes patys, bet ir policijos, greitosios pagalbos automobiliai, mikroautobusai negali pravažiuoti, nes neužtenka pločio. Tad mašinos „lipa“ ant bordiūrų ir važiuoja naujuoju šaligatviu, žaliąja zona“, – pasakojo gyventojas.

Daugiabučio gyventojai ne juokais įpykę. Kai gruodžio 18-osios rytą su namo bendrijos pirmininku Vytautu Gudinavičiumi apžiūrinėjome ties posūkiu ant žemės išvažinėtas ratų vėžes, stabtelėjo iš kiemo išvažiuojantis mikroautobusas, o jo vairuotojas žodžių į vatą irgi nevyniojo:

„Čia tokia nesąmonė padaryta, kad neįmanoma pravažiuoti. Visą šitą šaligatvį padarė be reikalo. Yra šaligatvis kitoje pusėje. Greitoji, policija, pačios tarnybos negali prasilenkti.“

Siūlo ateityje atsižvelgti

Problemą gilina ir tai, tai kad ties posūkiu patys gyventojai taip pat stato automobilius ir taip pravažiavimą dar labiau sumažina. Nors netoliese įrengtos naujos automobilių stovėjimo aikštelės, kai kam norisi privažiuoti prie pat durų.

„Policija mus patarė kreiptis į savivaldybę, kad pastatytų šioje vietoje draudžiamąjį ženklą ar nubrėžtų geltoną liniją, draudžiančią bent ties posūkiu statyti automobilius“, – kaip vieną iš būdų sumažinti problemą minėjo bendrijos pirmininkas.

„Kol nebuvo šito šaligatvio, vietos užteko. Susiaurino pravažiavimą. Kai vyko darbai, prašėme darbų vykdytojo, kad susiaurintų kampus – sako, negaliu keisti, toks projektas. Šiandien ardymų ir taisymų mažai tikimės – juk tai būtų lėšų švaistymas. Mes bandome iškelti klausimą. Renovacijos turbūt tęsis ir toliau, kituose miesto kvartaluose, gal atsižvelgs projektuodami ateityje“, – tikisi V. Gudinavičius.

Prašo greičiau suženklinti

Gyventojas Stasys taip pat sakė norintis paraginti atsakingus valdininkus, kad nelauktų pavasario ir greičiau sužymėtų kiemuose ir aikštelėse neįgaliųjų vietas ir draudžiančias automobilius statyti zonas. Mat ne visi vairuotojai sąmoningai atsižvelgia į kitus ir pasižiūri, kad netrukdytų pastatyta mašina pėstiesiems ar kitiems vairuotojams.

Be to, ne visiems gyventojams patinka ir tai, kad renovuojant daugiabučių kiemus, nebeliko gyventojų lėšomis pastatytų stulpų skalbiniams džiovinti, kilimams daužyti.

Ne namui, o kvartalui

Susipažinusi su gyventojų išsakytomis pastabomis, atsakymą atsiuntė Kėdainių rajono savivaldybės mero patarėja ryšiams su visuomene Jorūnė Liutkienė.

Ji pabrėžė, kad vykdant rangos darbus iš minimo namo gyventojų skundų dėl pravažiavimo kelio pločio nebuvo. Pėsčiųjų takai taip pat suprojektuoti ir įrengti atsižvelgiant į pėsčiųjų saugumą ir teisės aktų reikalavimus. „Automobilių stovėjimo vietos yra rengiamos viso kvartalo gyventojams, o ne konkrečiam namui, minimo namo gyventojai gali statytis automobilius naujai įrengtoje automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje lygiagrečiai J. Basanavičiaus g. 104 namo aikštelei“, – rašoma atsakyme.

Pasak mero patarėjos, projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapas) (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus, Rasos, Pavasario ir Mindaugo gatvėmis, sutvarkymas)“ parengė kvalifikuoti specialistai. Projektui buvo atlikta ekspertizė. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyrius neprieštaravo minėto projekto įgyvendinimui ir išdavė sutikimą.

Projektas buvo rengiamas pagal galiojančius teisės aktus, t. y. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 68 p. ir STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ 123 p., kuriuose nurodyti atstumai, kurių projektuotojai privalo laikytis projektuodami objektus. Tai reiškia, kad nuo atvirų mašinų aikštelių iki gyvenamųjų namų, jei numatoma statyti 10 ir mažiau mašinų, atstumas iki namo turi būti 10 metrų, didėjant mašinų statymo skaičiui, didėja ir automobilių aikštelių įrengimo atstumas.

Teigia, kad pločio pakanka

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ nuostatomis, tiesiant naujus ir rekonstruojant esamus kelius reikia taikyti skersinius profilius, atsižvelgiant į kelio kategoriją ir paskirtį bei eismo intensyvumą. „Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, tos gatvės, apie kurią kalbame, eismo juostos ir važiuojamosios dalies plotis turi būti 2,50 (2,75) m. Maksimalus gatvės plotis ir yra suprojektuotas, t. y.  5,50 m (viena eismo juosta 2,75 m). Reikia suprasti, kad tai yra pravažiavimo kelias, kuris visiškai atitinka teisės aktų reikalavimus gatvėms“, – aiškinama iš savivaldybės atsiųstame atsakyme.

Gyventojai taip pat informuojami, kad klausimus dėl saugaus eismo ir automobilių statymo vietų ribojimo sprendžia Saugaus eismo komisija. „Pažymėtina, kad projektas dar nebaigtas, todėl jokių ribojimų šiuo metu nustatyti negalima“, – pabrėžiama atsakyme.

Panašios naujienos