25 tūkst. – tiek nuo metų pradžios šalyje sumažėjo darbo neturinčių žmonių. Šiuo metu darbo ieško 151 tūkst. Užimtumo tarnybos klientų. Liepos 1 d. registruotas nedarbas siekė 8,6 proc. Darbo ieškančių asmenų sumažėjo visose amžiaus grupėse.

„Mažėjant darbo neturinčių asmenų skaičiui, traukiasi ir ilgalaikio nedarbo rodikliai. Dabar trečdaliu arba 21,9 tūkst. mažiau ilgalaikių bedarbių nei metų pradžioje“, – teigė Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.

Ilgalaikiai bedarbiai šiuo metu sudaro ketvirtadalį Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų (38,1 tūkst.). Daugiau nei pusė jų (55,2 proc.) – vyresni kaip 50 metų asmenys.

Birželį į darbo rinką sugrįžo 31,5 tūkst. darbo ieškančių asmenų, iš jų – 6,1 tūkst. buvo ilgalaikiai bedarbiai.
Dauguma – 16,8 tūkst. klientų įsidarbino pagal darbo sutartis, 9,2 tūkst. pradėjo veiklą pagal verslo liudijimus.

Birželį darbo ieškantys galėjo rinktis iš 32,7 tūkst. laisvų darbo vietų, registruotų Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje.

Palyginti su geguže, birželį didėjo laisvų darbo vietų pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams, metalinių konstrukcijų ruošėjams ir montuotojams, slaugos specialistams, jaunesniesiems socialiniams darbuotojams.

Darbo neturinčių asmenų per birželį įregistruota beveik 23 tūkst. – panašus skaičius kreipėsi į Užimtumo tarnybą ir gegužės mėnesį.

Panašios naujienos