Šį sekmadienį, birželio 26-ąją Apytalaukyje ir Surviliškyje vyks atlaidai, kuriuose laukiami ne tik vietiniai gyventojai, bet ir viso rajono tikintieji.

12 val. Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje rengiami tradiciniai šv. Jono Krikštytojo atlaidai, prašant šio šventojo užtarimo.

13.30 val. Apytalaukio bažnyčioje – tituliniai šv. apaštalų – Petro ir Povilo atlaidai. Mišios bus aukojamos už parapijiečius ir visą krašto bendruomenę.

Pasak dvasininkų, atlaidai žmonėms skirti apvalyti savo sąžinę, per Atgailos sakramentą susitaikyti su Dievu, prašant nuolatinės jo globos. Tai – laikas, kai Dievas perkeičia žmogų, įkvepia geriems darbams, suteikia jėgų pakelti visus gyvenimo sunkumus.

Atlaidai – laukiama šventė

„Visą jaunystę praleidau tarp Apytalaukio ir Šventybrasčio. Pamenu, kai į titulinius atlaidus susirinkdavo visi kaimynai, draugai, suvažiuodavo giminės, tai būdavo didžiausia šventė, visi puošdavosi, ruošdavosi tam iš anksto. Kartu aplankydavome mirusių artimųjų kapus, o po mišių susirinkdavome bendriems pietums. Dabar jau taip nebėra, daug žmonių išėjo Amžinybėn, su kitais atvėso santykiai, tačiau tradicija važiuoti į atlaidus Apytalaukyje man yra šventas dalykas. Važiuosiu, kol tik galėsiu“, – sakė į atlaidų iškilmes ketinanti vykti dabar Kėdainiuose gyvenanti senjorė Stasė.

Panašios naujienos