Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ pedagogės – aktyvios įvairių tarptautinių projektų dalyvės.

2021 m. birželio 27–liepos 2 dienomis mokytojos Gražina Žiužnienė ir Roma Činikienė dalyvavo „Erasmus+“ KA1 mobilumo projekto „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“ kvalifikacijos tobulinimo kursuose Ispanijoje. Nors COVID-19 pandeminė situacija pakoregavo projekto vykdymo laiką, veiklas, susitikimus ir į planuotą seminarą atvykome po dvejų metų pertraukos, darbas vyko sklandžiai. Organizatoriai pasistengė užtikrinti dalyvių saugumą. Užsiėmimai vyko mokymų centre „Esmovia“, Valensijoje. Projekto koordinatorė Clemence Hugon papasakojo apie centro „Esmovia“ darbo pobūdį, pristatė lektorius. Bematant buvome įtrauktos į aktyvią projektinę veiklą. Susipažinome su kolegomis iš Italijos, pristatėme savo įstaigą – Kėdainių lopšelį-darželį „Puriena“. Clemence Hugon supažindino mus su Ispanijos kultūra, papročiais ir tradicijomis. Lektoriai Bizy ir Antonijo pristatė Ispanijos ugdymo institucijų darbą, pasakojo apie tarpkultūrinį bendravimą, gyvenimo ypatumus pabėgėlių centruose. Dėstytoja Paula (UK) savo pranešimuose kalbėjo apie identitetą, savimonę, palietė tarpkultūrinio ugdymo klausimus, empatiją – galėjimą patirti ir suprasti kito žmogaus mintis, jausmus bei jo būklę. Analizavome žmogaus pažinimą per emocijas. Tai aptarėme remdamiesi skirtingų tautų patirtimi. Atlikome daug praktinių užduočių. Mokėmės analizuoti, išklausyti, apibendrinti. Praturtinome savo patirtį, bendraudami ir bendradarbiaudami su skirtingų tautų, kultūrų žmonėmis.

Užsiėmimai vyko mokymų centre „Esmovia“, Valensijoje.

Kultūrinė programa taip pat buvo labai turininga. Susipažinome su nuostabia Valensijos architektūra. Aplankėme Valensijos mokslo ir menų miestą – tai penkių statinių architektūros kompleksas ant nusausinto Turijos upės dugno –
žymus ispanų moderniosios architektūros pavyzdys. Pasivaikščiojome Viduržemio jūros pakrante. Vykome į ekologinį ūkį, kur patys gaminome nacionalinį ispanų patiekalą – paeliją.

Pedagogų grupė iš Italijos ir Lietuvos gavo sertifikatus „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“.

Laisvalaikis ekologiniame ūkyje – paelijos gaminimas.

Dalyvavimas šiame projekte buvo puiki galimybė kelti ne tik savo profesines kompetencijas, bet ir plėsti akiratį, pasisemti patirties iš užsienio šalių, ugdyti tarptautiškumą. Įgytos žinios praktiškai taikomos tiesioginiame darbe.

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio
ugdymo programas Roma Činikienė ir Gražina Žiužnienė