Kėdainių rajono savivaldybė skelbia: Teikite savo idėjas, planus ir vizijas, gražius sumanymus, kas pas mus naujo ir įdomaus, unikalaus ir išskirtinio visiems galėtų būti įgyvendinta.

Už atrinktą idėją balsuos gyventojai. Ji bus visiškai įvykdyta už savivaldybės biudžeto lėšas.

KAS GALI SIŪLYTI IDĖJAS? –  kiekvienas ne jaunesnis kaip 16 metų Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs ar įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą asmuo.

2023 m. idėjų pasiūlymus galima teikti į šias projektų KATEGORIJAS:
1. Kėdainių miesto seniūnijoje įgyvendinamas mažos apimties projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų
2. Kėdainių rajono seniūnijoje įgyvendinamo mažos apimties projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų.

  1. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinamo didelės apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 100 tūkst. eurų.
    Galima teikti ne vieną idėjos pasiūlymą.

REIKALAVIMAI:
1) projektas turi būti įgyvendinamas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, valstybės ar savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
2) tai turi būti nekomercinis viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių apšvietimo įrengimą, rekonstrukciją ir remontą, gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą) gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;
3) projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintų kitų Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
4) projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.

KOKIŲ REIKIA DOKUMENTŲ?
1. Projekto idėjos pasiūlymo forma.
2. Ne mažiau kaip 20 gyventojų raštiškų pritarimų patvirtintų seniūno Pritarimo projekto idėjai forma.
3. Projekto vizualizacijos, fotografijos, kurios bus skelbiamos viešojoje erdvėje, pristatant projektinę idėją balsavimui.

Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas.  

Pateikite dokumentus iki 2023 m. liepos 7 d. 15 val.  
1) Pristatykite užklijuotame voke, ant kurio nurodykite „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“ į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. 101 kabinetas (I aukštas).
2) siųskite paštu arba per pašto kurjerį Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, užklijuotame voke, ant kurio nurodykite „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“.
3) užpildytą projekto idėjos pasiūlymo paraišką ir pridedamus dokumentus viename pdf faile siųskite elektroniniu paštu gavimas@kedainiai.lt. Laiško tema: „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“.
Projekto idėjos pasiūlymas laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data, pasiūlymo įteikimo pašto kurjeriui data ar elektroninio laiško siuntimo data yra ne vėlesnė nei kvietime nurodyta paskutinė projektų idėjų pasiūlymų pateikimo diena.

DĖL IDĖJŲ KONSULTUOKITĖS!  
Apie konkursą ir dėl paraiškos pildymo – Justina Koriznaitė, 8 347 69589, el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt.
Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Saulius Zakas, (8 347) 69 597, el. p. saulius.zakas@kedainiai.lt ir Vaidas Špečkauskas, (8 347) 20 508, el .p. vaidas.speckauskas@kedainiai.lt.
Statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais – Audronė Naujalienė, 8 347 69515, el. p. audrone.naujaliene@kedainiai.lt.
Pasitikrinti, ar panaši kaip Jūsų idėja nėra numatyta įgyvendinti  – Kristina Kemešienė, 8 620 52054, el. p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt

Kėdainių r. savivaldybė inf.

Nuotrauka – iš „K. m.” archyvo