Kėdainių kurčiuosius vienijančios organizacijos veiklumas pastebėtas ir įvertintas šių metų geriausių Europos Sąjungos struktūrinių ir investicijų fondų (ES fondų) finansuojamų projektų rinkimuose „Europos burės 2021“. Nominacija „Už bendruomeniškumo kūrimą“ paskirta kėdainiečių projektui „Tyla – ne kliūtis žinoti, suprasti ir bendrauti“, kuris skirtas ugdyti socialinę atskirtį patiriančių klausos negalią turinčių asmenų ir jų šeimos narių socialinius įgūdžius.

Pastebėjo ir įvertino

Gegužės 27 dieną Užutrakio dvaro sodyboje, po atviru dangumi, vyko iškilmingas „Europos burių 2021“ apdovanojimų renginys, kurio metu ši nominacija atiteko Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos vykdomam projektui. Apdovanojimą įteikė LR finansų ministrė Gintarė Skaistė, jį atsiėmė šio projekto vadovė ir iniciatorė Viktorija Mockutė.

Finansų ministerijos tryliktą kartą organizuojami „Europos burių 2021“ apdovanojimai skirti tiems, kurie savo darbais kuria gražesnę ir geresnę Lietuvą.  „Europos burių 2021“ statulėlėmis šiemet skirtingose nominacijose apdovanoti 8 projektai. Juos vertinusi kompetentingų ekspertų komisija kreipė dėmesį į skirtingus aspektus – darnumą, efektyvumą, bendruomeniškumą, inovatyvumą, gebėjimą gerai projektus pristatyti visuomenei ir kt. Į apdovanojimus šiemet pretendavo rekordinis projektų skaičius – net 91.

„Pretendavome į vieną iš aštuonių nominacijų – „Už bendruomeniškumo kūrimą“. Ši nominacija skirta projektams, kurie sėkmingai didina gyventojų tarpusavio komunikavimą, įtraukia bendruomenę į bendrų tikslų siekimą ir praturtina dalyvių socialinį gyvenimą. Į šią nominaciją pretendavo 16 dalyvių, tad džiaugiamės ir didžiuojamės pasiekimu, kurį sukūrėme kartu, – sakė projekto vadovė V. Mockutė. – Tai labai svarbu mums, kaip tokiai nedidelei organizacijai, nes buvome pastebėti ir įvertinti. Vadinasi, tai, ką darome, neša naudą, rezultatai svarbūs visuomenei ir patiems projekto dalyviams.“

„Europos burių 2021“ apdovanojimai skirti tiems, kurie savo darbais kuria gražesnę ir geresnę Lietuvą. („Kėdainių mugės“ nuotr.)

Karantinas nesutrukdė

Projektą „Tyla – ne kliūtis žinoti, suprasti ir bendrauti“, kuris yra finansuojamas iš ES struktūrinių fondų ir Kėdainių savivaldybės lėšų, kėdainiečiai vykdo nuo praėjusių metų sausio mėnesio. Projekto pabaiga – 2022 metų lapkritį.

Pasak V. Mockutės, organizacija pirmą kartą rašė ir teikė tokio pobūdžio projektą bei gavo finansavimą. Ši patirtis yra pirmoji, siekiant pritraukti finansavimą iš ES struktūrinių fondų lėšų. Šio projekto tikslas – ugdyti socialinę atskirtį patiriančių klausos negalią turinčių asmenų ir jų šeimos narių socialinius įgūdžius. „Projektas skirtas Kėdainių miesto gyventojams, turintiems kurtumo negalią, ir jų šeimos nariams. Taip pat dalyvauja vaikai, lankantys dienos centrą, ir senjorai, patiriantys socialinę atskirtį“, – pasakojo projekto iniciatorė ir vadovė.

Projektas startavo karantino laikotarpiu. „Buvo nelengva – manau, kaip ir daugeliui kitų projektus rengiančių ir vykdančių organizacijų. Turėjome prisitaikyti ir apsispręsti: arba stabdyti, arba nuotoliniu būdu vykdyti veiklas. Tai mums sėkmingai pavyko, įveikėme, nes vykdant dešimt projekto veiklų, jas buvome pristabdę gal tik mėnesį. Toliau „įsivažiavome“. Tai parodo dalyvių skaičius, gerokai viršijantis numatytą, veiklose jau dalyvavo 101 dalyvis“, – sakė V. Mockutė.

Siekia pokyčio

Dalis šio projekto veiklų susijusios su kurčiųjų užimtumu, dalis – su paslaugų prieinamumo didinimu. Vyksta lietuvių gestų kalbos mokymai, kuriuose kasmet dalyvauja po 10 žmonių. Taip pat dalinai finansuojamas televizijos žinių pritaikymas kurtiesiems – televizijos „Balticum“ rengiama Kėdainių žinių apžvalga „Septynios miesto dienos“.

Du kartus per metus Kėdainių miesto renginius stengiamasi pritaikyti kurčiųjų bendruomenei. Praėjusiais metais pirmą kartą Kėdainių miesto šventės metu buvo galima išvysti kai kurių renginių vertimą į gestų kalbą.

„Esame partneriai su vaikų dienos centru „Laiptai į viltį“, vykdome knygrišybos ir sportines veiklas. O kartą per metus projekto lėšomis organizuojame 5 dienų stovyklą Šventojoje. Stovykloje organizuojamos sportinės, švietėjiškos, meninės veiklos. Praėjusių metų stovyklos meninės veiklos paroda eksponuojama Kėdainių kurčiųjų organizacijos patalpose. Be to, rengiame išvykas į spektaklius ir kino teatrus, kurie pritaikyti kurtiesiems – verčiami į gestų kalbą arba titruojami. Nemažai susidomėjusių, žmonėms patinka važiuoti, bet karantinas šią veiklą pristabdė. Šią veiklą vykdome su kitu partneriu – VšĮ Gyvenimo namais sutrikusio intelekto asmenims. Šios išvykos svarbios ir galimybe pabendrauti“, – pasakojo V. Mockutė.

Neapsieina projektas ir be savanoriavimo, tai pagrindinis „varikliukas“, kad projektas būtų sėkmingas ir jis vyktų.

Projekte didelė dalis veiklų skirta gestų kalbos mokymui, užimtumui, kultūrinių veiklų skatinimui ir jų pritaikymui klausos negalią turintiems asmenims. Pokytis, kurio kėdainiečiai siekia įgyvendindami projektą – sumažinti kurčiųjų atskirtį.

Projekto istorija – sėkmės istorija

„Organizacija, vykdydama šį projektą, augo – atsirado naujų paslaugų, didėja užimtumas. Šio projekto istorija – tai sėkmės istorija, nes nuo pat pradžių turėjome labai daug gerų žmonių, kurie atvedė į kelią, parodė, išmokė. Esame labai dėkingi tiems, kurie prisidėjo, palaikė. Projektas šiandien sėkmingai vykdomas. Kviečiame dalyvauti projekte, gestų kalbos mokymuose, išvykose, edukacijose. Veiklos vykdomos turint galimybių pasą. Visą informaciją galima rasti Kėdainių kurčiųjų pirminės organizacijos feisbuko paskyroje“, – informavo V. Mockutė.

„Džiaugiamės Viktorijos pasiekimais ir linkime geros kloties tolimesniuose darbuose“, – „Europos burių“ apdovanojimu džiaugiasi ir Kėdainių pirminės organizacijos pirmininkė V. Tadaravičienė. Organizacija gyvena išties aktyviai, nes įgyvendina dar vieną valstybės lėšomis finansuojamą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą „Klausos negalią turintys – būkime savimi“.

Birželio 3 dieną Kėdainių kurčiųjų pirminė organizacija sulaukė svečių. Pasidžiaugti šiuo Kėdainius garsinančiu „Europos burių“ apdovanojimu atvyko rajono meras ir savivaldybės administracijos atstovai, tai pat Kėdainių miesto vietos veiklos grupės atstovai.

„Viktorija kreipėsi į mus su labai gražia idėja, ji žinojo, ką ji nori daryti, kokios problemos kyla, kaip ji jas spręstų” , -sakė Kėdainių miesto vietos veiklos grupės projektų vadovė Kristina Vainauskienė. („Kėdainių mugės“ nuotr.)

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė į šį konkursą pateikė 3 projektų paraiškas, iš kurių vienas – kurčiųjų organizacijos projektas – buvo apdovanotas nominacijoje ,,Už bendruomeniškumo kūrimą“.

„Viktorija kreipėsi į mus su labai gražia idėja, ji žinojo, ką ji nori daryti, kokios problemos kyla, kaip ji jas spręstų. Didžiausias indėlis – pačios Viktorijos, nes projektas kilo iš poreikio. Nors pradžioje organizacija baiminosi, kad nėra rašę tokio pobūdžio projekto, mes padrąsinome, konsultavome, kad atitiktų visus reikalavimus. Šiuo projektu mes kartu įrodėme, kad ir negirdintys žmonės gali būti išgirsti“, – kalbėjo Kėdainių miesto vietos veiklos grupės projektų vadovė Kristina Vainauskienė.

LR Finansų ministerijos nuotraukoje viršuje: Viktorijai Mockutei (kairėje) apdovanojimą įteikė LR finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Panašios naujienos