Kraštiečiai prisiminė prieš 70 metų vykusius trėmimus į
tolimąjį Sibirą.

Lygiai prieš 70 metų, 1949 m. kovo 25–29 d. įvyko trėmimų akcija, slaptuose jos planuotojų ir vykdytojų dokumentuose užkoduota „Priboj“ („Bangų mūša“) pavadinimu.

Per kelias dienas į geležinkelio stotis buvo suvežta, prekiniuose vagonuose uždaryta ir iš Lietuvos išvežta 9000 šeimų – beveik 30 000 šalies gyventojų. Dauguma Lietuvos tremtinių buvo įkurdinti Irkutsko, Krasnojarsko, Novosibirsko, Omsko ir Tomsko srityse. Tremtyje mirė apie 3000 1949 metais išvežtų Lietuvos žmonių.

Šia neeiline proga Josvainių Visų Šventųjų ir Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčiose buvo meldžiamasi už šiuos Lietuvos tremtinius.

Vėliau Kėdainių geležinkelio stotyje, iš kur tremtiniai gyvuliniais vagonais pradėdavo savo ilgą kelionę į Sibirą, prie paminklinės lentos buvo padėtas atminimo vainikas, uždegtos žvakutės.

„Nevalia pamiršti šių kankinių, kurių dažnas iš Sovietų Sąjungos gilumos taip ir negrįžo į mylimą Tėvynę“, – sakė Jonas Šleževičius, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių filialo vadovas.

Panašios naujienos