Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos paskelbtas savivaldybių lyčių lygybės žemėlapis atskleidė savivaldybių poreikį mokytis vienoms iš kitų. Gerieji pavyzdžiai iš 5 šalies miestų ir rajonų – Panevėžio, Kupiškio, Akmenės, Alytaus ir Rietavonuo apšvietimo pokyčių iki savižudybių prevencijos.

Kupiškio rajonas 2006-2010 metais pirmavo pagal savižudybių skaičių Lietuvoje – savižudybių skaičius čia buvo 2 kartus didesnis nei šalies vidurkis. Nors, iš pirmo žvilgsnio, gali būti sunku atsekti ryšį, bet aukšta savižudybių statistika yra viena iš lyčių nelygybės pasekmių. Tai susiję su tuo, ko nuo mažens mokomos skirtingos lytys, šiuo atveju – berniukai, nes statistiškai žymiai daugiau žudosi vyrai (8 iš 10 savižudybes įvykdžiusių žmonių). Jie mokomi: neverk, nerodyk jausmų, nekalbėk apie jausmus. Bet dėl to jausmai niekur nedingsta ir vyrai juos „išveikia“ kitaip, dažnai – savidestrukcija.

„Iniciatyvių žmonių dėka buvo atkreiptas dėmesys į aukštą savižudybių skaičių ir šiai problemai spręsti bendradarbiavimo principu susivienijo savivaldybė, rajono sveikatos priežiūros įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos – ieškojo priežasčių ir galimų sprendimo būdų. Grupei vadovavo Valija Šap, ji buvo iniciatorė ir jos idėjų dėka buvo sukurtas Reagavimo į savižudybių riziką Kupiškio rajono savivaldybėje algoritmas, pasiskirstyta atsakomybėmis ir funkcijomis, kad grandinė nenutrūktų ir žmonėms būtų suteikta visa būtina pagalba“, – apie efektyvią priemonę pasakoja Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Bernatavičienė.

Pritaikius vadinamą „Kupiškio algoritmą“, situacija pasikeitė kardinaliai – pastaruosius porą metų užfiksuota po 2 savižudybės atvejus, kai anksčiau jų būdavo 10-15 per metus. Dabar šie skaičiai nebesiekia ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos vidurkio.

Pasak I. Bernatavičienės, norint perimti Kupiškio rajono gerąją patirtį šioje srityje, pirmiausia reikia skirtingų organizacijų sutarimo: susėdus prie bendro stalo išgryninti problemas, rasti grandis, kurias būtina stiprinti, kad žmonės gautų visą reikiamą pagalbą – socialines ir medicinines paslaugas.

„Svarbu ir visuomenės švietimas: kaip atpažinti galimą grėsmę ir kaip elgtis susidūrus su galimu suicido atveju. Svarbus ir vietos bendruomenės vaidmuo – tik stipri bendruomenė, jos vidinė kultūra, atjauta ir dėmesys kiekvieno bendruomenės nario pastebėjimas gali padėti išvengti tragedijos“, – pastebi I. Bernatavičienė.

Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Čia pristatėme antrą gerąjį pavyzdį – iš Kupiškio. Bus daugiau.