Liepos 17 d. 17.30 val. Kėdainių daugiakultūris centras (Paeismilgio g. 12 B) kviečia į Maestro Vaclovo Šablevičiaus 100-ųjų gimimo metinių atminimo koncertą. Jame gros jo vaikai ir anūkai: Lauryna Šablevičiūtė, Edvinas Šablevičius, Morta Šablevičiūtė, Merkys Šablevičius ir Lance Davis. (Koncertas nemokamas)

Vaclovas Šablevičius gimė 1923 m. rugsėjo 25 d. Lančiūnavoje, Kėdainių rajone. Anksti netekusį tėvo Vaclovą globojo dėdė, kuris ir buvo pirmasis būsimojo muziko mokytojas. 1945 m. V. Šablevičius įstojo į Kauno politechnikumą.

Tačiau muzika nugalėjo, tad tais pačiais metais įstojo į J. Gruodžio muzikos technikumą, kur pasirinko smuiko ir chorvedybos specialybes. Besimokant ketvirtame kurse, 1949 m. V. Šablevičius buvo suimtas ir dešimčiai metų įkalintas Komijoje.

1955 m. grįžo į Lietuvą, į Kėdainius. 1959 m. pradėjo dirbti Kėdainių muzikos mokykloje smuiko specialybės mokytoju, taip pat taisė ir derino muzikos instrumentus.

1996 m. jo pastangomis buvo suburtas politinių kalinių ir tremtinių choras, kuris dalyvavo įvairiose tremtinių šventėse ir susibūrimuose. V. Šablevičius sukūrė nemažai lyrinių ir patriotinių dainų.

1996 m. Vaclovui Šablevičiui buvo įteikta Kėdainių Krašto kultūros premija. Mirė Vaclovas Šablevičius 2002 m. sausio 12 d.

(Renginio organizatorių nuotr.)

Panašios naujienos