Šiemet pavasarį rajono valdantieji su savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komitetu (pirmininkė Nijolė Naujokienė, nariai: Gitana Kaupienė, Indrė Fiodorova ir Rima Radavičienė) priešaky, nepaisę opozicijos prieštaravimo, pritarė Švietimo reformai ir patvirtino mokyklų tinklo pertvarkos planą, kuris pasmerkė myriop kaimo mokyklas.

Tada rajono valdžia skleidė žinią, kad bent jau rajone esančios keturios kaimiškos gimnazijos išliks, o tinklo pertvarka atnešianti milijonus eurų. Tačiau šiandien savivaldybės taryba susiduria su kitokia realybe – sumažintomis lėšomis ugdymui ir vos šimtu tūkstančių eurų – moksleivių pavėžėjimui dėl uždarytų kaimo mokyklų organizuoti.

Tai paaiškėjo savivaldybės taryboje svarstant klausimą dėl Kėdainių rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo.

Sumažinta lėšų ugdymui

Kėdainių rajono savivaldybei Švietimo ir sporto ministerija 275 400 Eur sumažino tikslinę dotaciją moksleivių ugdymui.

Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Jolantos Sakavičienės teigimu, lėšos mažinamos dėl rajone sumažėjusio mokinių skaičiaus. Šių metų rugsėjo 1 d. rajono mokyklų duris pravėrė 37-iais mokiniais mažiau nei pernai ir sumažėjo 12 klasių komplektų.

Nelygios proporcijos

„Jeigu dėl 37 moksleivių finansavimas mažinamas 275 tūkstančiais, tai kiek lėšų skiriama vieno rajono moksleivio ugdymui?” – dotacijos sumažinimo teisingumu suabejojo  verslininkas savivaldybės tarybos narys Saulius Grinkevičius.

Skaičiuojant ministerijos dotacijos sumažinimo proporciją – vienam moksleiviui tektų per 7 000 eurų vieneriems mokslo metams.

Besimokantiems rajono moksleiviams tenkanti švietimo ministerijos dotacija yra daugiau kaip perpus mažesnė. Savivaldybės švietimo skyriaus tarybos nariams pateiktais duomenimis, iš Švietimo ministerijos ugdymui skiriamų lėšų vienam rajono moksleiviui vidutiniškai tenka apie 3000 eurų vieneriems mokslo metams.

Rugsėjo 1 d. duomenimis, rajone mokosi 5 129 moksleiviai.

Sutaupė ne sau

„Man keistokai atrodo, kai dėl 37 vaikų finansavimas sumažėja net 275 tūkstančiais eurų, – sako frakcijos savivaldybės taryboje „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ lyderis S. Grinkevičius. – Kai pavasarį ginčijomės dėl mokyklų tinklo pertvarkos, reformos, apie lėšų mažinimą nebuvo kalbama. Kaip tik buvo kalbėta apie lėšų padidėjimą, jei tinklą optimizuosim, plius dar – apie atskiras finansuojamas programas.

Dabar aš darau išvadą, kad savivaldybė, vykdydama švietimo reformą, sutaupė ne sau, bet Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.“

Paskirstė dotaciją mokykliniams autobusams

Netekusi ketvirčio milijono ugdymui, Kėdainių rajono savivaldybė paskirstė tikslinę ministerijos dotaciją – 101 000 eurų savivaldybių bendrojo tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti“ (t. y. mokyklų tinklo optimizavimui – aut. past.).

Šios lėšos paskirstytos rajono mokykloms, dalyvaujančioms tinklo pertvarkoje –  priėmusioms moksleivius iš dėl reformos išnykusių mokymo įstaigų.

14 000 eurų skirta Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijai mokyklinio autobuso eksploatavimo išlaidoms padengti. Nes, pasak savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos, vykdydama mokyklų tinklo stiprinimo programa, gimnazija nebeformuoja pradinių klasių Pajieslio daugiafunkciame centre ir 1–3 klasių Meironiškių pradinio ugdymo skyriuje. Vaikai iš šių kaimų nuo šių mokslo metų yra vežami į Krakių gimnaziją.

25 000 eurų paskirta Šėtos gimnazijai sumokėti trūkstamą sumą už naują autobusą ir turimo autobuso, kuriuo į gimnaziją būtų vežami moksleiviai iš Truskavos, kapitaliniam remontui.

62 000 eurų suma atiteko Kėdainių J. Paukštelio gimnazijai antram mokykliniam autobusui įsigyti. Antro autobuso mokyklai reikia, nes šiuo metu į/iš J. Paukštelio mokyklą yra vežami 38 mokiniai ir dar 17 reikėtų vežti, didelė aptarnaujama teritorija bei skirtingi maršrutai (Tiskūnai ir Lančiūnava).

„Ministerija eilinį kartą apgaudinėja savivaldybes“

„Kaip čia mes optimizavom, optimizavom, sakėt, kad lėšų liks ir savivaldybė galės jomis disponuoti, o dabar gaunasi – kad dėl 37 vaikų daugiau kaip ketvirtis milijono iš rajono atimama“, – rajono valdančiųjų klausė S. Grinkevičius. Atsakyti nebuvo kam, nes meras tylėjo, o Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė nedalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame klausimas dėl sumažinamų ugdymui skitų lėšų buvo svarstomas. 

„Suprantu, kad ministerija eilinį kartą apgaudinėja savivaldybes. Savivaldybės neturėjo stuburo ir neparodė valios, kad vis dėlto ta reforma nėra jau tokia gera. Rezultatas – laimi ministerija, kuri per visą Lietuvą sutaupys nemažai pinigų, – kalbėjo praėjusios kadencijos rajono meras S. Grinkevičius. – Situacija iš tiesų yra labai bloga. Gaila, kad nei savivaldybių asociacija, nei  merai ir tarybų nariai neparodė tos jėgos, kurią galėjo parodyti. Šiandien jau matome to pasekmes“.

Panašios naujienos