Peržengusi istorinio amžiaus ribą pilietiška ir išmintinga lietuvių tauta kasmet švenčia savo laisvės ir savo valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją.

Atlaikiusi rūsčius laiko skersvėjus, tremtis, kovose už nepriklausomybę iškentusi artimųjų praradimo skausmą mūsų taiki ir mažutė gintarinė Lietuva – vėl iš naujo žydinti trispalvės šviesoje.

Jos nušviestame, laisvame šimtmečio kelyje – ir mūsų garbingo, darbščiomis rankomis išpuoselėto, karštomis širdimis išmylėto Kėdainių krašto istorija, būtis, ateitis, ir nuveikti darbai, ir ilgaamžių senolių patirtys, tradicijos, ir jaunosios kartos svajonės, lydimos perspektyvių idėjų įkūnijimo savame, ne svetimame krašte.

Švęsdami Lietuvos gimtadienį atminkime ir pagerbkime Lietuvos nepriklausomybės aktą. Pasidalinkime tautiniu teisingumu ir dvasiniu artumu, siejančiu mūsų širdis, mūsų protus ir vedančius į tikrą garbę ir sąžinę.

Nuoširdžiai sveikinu Jus, gerbiami kėdainiečiai, su mūsų Valstybės gimtadieniu! Tikėkime visi kartu skaidriu, nepriklausomu ir amžinu laisvės paukštės skrydžiu!

Saulius Grinkevičius,
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys,
kadenciją baigęs, pirmasis tiesiogiai
išrinktas rajono meras

Panašios naujienos