Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, siekdami skatinti lietuviškų, aukštos kokybės, inovatyvių, išskirtinių, galinčių konkuruoti Lietuvos bei užsienio rinkose produktų gamybą ir vartojimą bei verslo plėtrą Kėdainių rajone, kiekvienais metais rengia konkursą „Sukurta Kėdainių rajone”. Šio konkurso partnerė – Kėdainių rajono savivaldybė.

Verslininkai, norintys dalyvauti šiame konkurse, kviečiami iki spalio 27 d. pateikti paraiškas – anketas ir gaminio/paslaugos pavyzdį ar nuotrauką bei laisvos formos aprašymą. Pasibaigus konkursui, gaminiai įmonei grąžinami.

Konkurso vertinimo kriterijai:

Gaminio (paslaugos) išskirtinumas, unikalumas.

Gaminio (paslaugos) kokybė.

Gaminio (paslaugos) gauti apdovanojimai nacionalinėse ir tarptautinėse parodose, mugėse ir kitur.

Vartotojų pasitenkinimas gaminiu (paslauga).

Inovacijų panaudojimas kuriant, gaminant gaminį ar teikiant paslaugą.

Gamybos, gaminio (paslaugos) ekologiškumas, „draugiškumas“ aplinkai ir gamtai.

Gaminio (paslaugos) konkurenciniai pranašumai šalies ir užsienio rinkose.

Vertinimo komisija išanalizuoja konkurso dalyvio pateiktą informaciją apie gaminį (paslaugą) ir pagal kiekvieną kriterijų skiria nuo 0 iki 3 balų. Susumavus balus nustatomas konkurso laimėtojas.

Nugalėtojui bus įteikiamas prizas „Sukurta Kėdainių rajone“ ir diplomas. Prizą steigia ir finansuoja Kauno PPA rūmai.