Vasarą susibūrusi Kėdainių miesto vietos veiklos grupė ne tik išsirinko valdymo organus, bet ir pradeda rengti veiklos strategiją, kad galėtų planuotis reikalingus įgyvendinti projektus.  

Kėdainių miesto VVG pirmininkė Kristina Vainauskienė ir valdybos pirmininkas Vaidotas Avižius šiuo metu rūpinasi būsimos strategijos rengimu.

Kėdainių miesto VVG pirmininkė Kristina Vainauskienė ir valdybos pirmininkas Vaidotas Avižius šiuo metu rūpinasi būsimos strategijos rengimu.

Šiuo metu Kėdainių miesto VVG savo gretose turi septyniolika narių. Pasak organizacijos pirmininkės Kristinos Vainauskienės, Vietos veiklos grupė laukia ir daugiau narių.
„Mes laukiame aktyvių kėdainiečių, kurie nori prisijungti prie mūsų planuojamų veiklų ir projektų. Esame subūrę trylikos savanorių darbo grupę, kuri rūpinasi parengti strategiją, kurioje numatomos dvi pagrindinės kryptys: bendrųjų socialinių paslaugų teikimas ir gyventojų užimtumo miesto VVG veiklos teritorijoje skatinimas. Jei kas turi sumanymų dėl šių veiklų, tai mielai kviečiame į mūsų grupę“, – sakė K. Vainauskienė.
Kėdainių miesto VVG turi išsirinkusi valdybą, kurią sudaro devyni atstovai. Pilietinei visuomenei atstovauja Dovydas Sagaitis, Justina Kočetova ir Laimutė Adomaitė, verslui atstovauja Audrius Stašaitis, Lenas Rimas ir Vaidotas Avižius, vietos valdžiai atstovauja Audronė Stadalnykienė, Nijolė Naujokienė ir Virmantas Pikelis.
Valdybos pirmininku visos organizacijos nariai visuotiniame susirinkime išrinko Vaidotą Avižių.

Panašios naujienos